Prejsť na obsah

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania (Bc.) na akademický rok 2024/2025

1minút, 42sekúnd

 Výsledky prijímacieho konania sú zverejňované priebežne podľa termínov zasadnutia prijímacej komisie.

 • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
  (rodné číslo zadajte bez lomky)
  Poznámka:
  Odvolať sa proti rozhodnutiu prijímacej komisie je možné až po obdržaní rozhodnutia v písomnej forme (ktoré je oficiálnym potvrdením výsledku prijímacieho konania).
 • Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou mobilnej aplikácie UniMAP (beta) – manuál

Informácie o zápise prijatých uchádzačov do prvého ročníka bakalárskeho štúdia

 • Elektronická návratka
 • Zápis
 • Ďalšie informácie
 • Ubytovanie

V autorizovanej zóne AiS2, v časti Žiadosti o ubytovanie, si po 26. 8. 2024 každý uchádzač o ubytovanie môže zistiť, či mu bolo pridelené ubytovanie. V prípade akceptovanej žiadosti je uvedené, v ktorom zmluvnom zariadení bolo pridelené ubytovanie
V prípade problémov kontaktujte člena Študentskej internátnej rady UPJŠ v Košiciach (ŠIR) – zástupcu Filozofickej fakulty.
Zoznam členov ŠIR

Pokyny pre študentov, ktorým bolo ubytovanie pridelené v ŠD UPJŠ


Informácie zo zápisu do prvého ročníka bakalárskeho štúdia (3. 9. 2024)


Študuj na UPJŠ