UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

ERC granty – Veda na hraniciach poznania

 

V mene dekanky Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľgy Orosovej, CSc., vás pozývame na prezentáciu PhDr. Slávky Otčenášovej, M.A., PhD., vyslanej národnej expertky pri Európskej komisii (European Research Council Executive Agency – ERCEA), na tému Veda na hraniciach poznania: možnosti financovania výskumných projektov prostredníctvom European Research Council.

Prednáška sa uskutoční 10. októbra 2019 v čase od 12.30 do 14.00.

Miesto konania: miestnosť AP1P2 (budova Platón, 1. posch.), FF UPJŠ, Moyzesova 9, Košice.

Prezentácia sa uskutoční v slovenskom jazyku a tematicky nadviaže na prednášku podobného charakteru, ktorá odznela na pôde FF UPJŠ v apríli 2019. Okrem jednotlivých typov projektových schém financovaných prostredníctvom ERC budú odprezentované aj užitočné tipy k príprave projektového návrhu a informácie k priebehu evaluácie projektov. Stretnutie bude ukončené diskusiou.

Mgr. Katarína Hajduková
Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Posledná aktualizácia: 04.10.2019