UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Košické dni sociálnej práce

 

 

Dňa 25.11.2022 sa na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ konal 10. ročník konferencie - Košické dni sociálnej práce, ktorej ústrednou témou bola “Súčasnosť a budúcnosť sociálnej práce v reflexiách spoločenských zmien”. Na konferencii s medzinárodnou účasťou odzneli prednášky o aktuálnych spoločenských problémoch.

Ďakujeme všetkým zúčastneným a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.Posledná aktualizácia: 28.11.2022