Prejsť na obsah

Hosťovské prednášky na Katedre histórie FF UPJŠ

5minút, 58sekúnd
 • 02/05/2023: Smrt ve středověké imaginaci, hosťovská prednáška doc. Martina Šanderu, Ph.D. z Historického ústavu FF Univerzity Hradec Králové, Košice (plagát)
 • 15/03/2023: Po stopách profesorov a študentov alebo (ne)známe dejiny Univerzity Istropolitany, hosťovská prednáška PhDr. Miriam Hlavačkovej, PhD. z Historického ústavu SAV, Košice (plagát)
 • 23/11/2022: Sapientia aedificavit sibi domum. Trnavská univerzita v dejinách vysokoškolského vzdelávania v Uhorsku (1635 – 1777), hosťovská prednáška PhDr. Henriety Žažovej, PhD. z Ústavu dejín Trnavskej univerzity, Košice (plagát)
 • 18/10/2022: Stredoveká univerzita ako vzdelávacia inovácia, hosťovská prednáška PhDr. Mgr. Gabriela P. Hunčagu OP, PhD. z Teologickej fakulty TU v Trnave a Institutum Historicum Ordinis Praedicatorum, Košice (plagát)

Obmedzenia v dôsledku epidémie koronavírusu.

Obmedzenia v dôsledku epidémie koronavírusu.

Obmedzenia v dôsledku epidémie koronavírusu.

 • Prednáška Mgr. Ádáma Nováka: Seals of rulers and magnates from  Archives of the City of Košice/Archív mesta Košice, 12. december 2018, Košice (plagát)
 • Prednášky PhDr. Mariána Hochela, Ph.D.: Napoleonovo tažení roku 1805, Péče o památky a kulturní dědictví jako součást kulturní politiky Napoleona Bonaparta ve Francii 4. – 5. december 2018, Košice (plagát)
 • Prednáška Dr. Adeline Rucquoi (riaditeľky Centre de Recherches Historiques, Paríž): Les Chemins de Compostelle. Un renouvellement millénaire, 21. november 2018, 09:00, budova Platón, Košice
 • Prednáška JUDr. Jána Gábora (MZVaEZ SR): Menšinová politika v strednej Európe po studenej vojne – historické súvislosti a súčasný stav, 14. november 2018, 13:30 – 15:00, FF UPJŠ, budova Platón, miestnosť AP1P1 (pozvánka)
 • Prednáška doc. PhDr. Martina Šanderu, Ph.D.: Český a uherský stát ve středověku – protivníci i partneři, 19. apríl 2018, Košice (pozvánka)
 • Prednáška Mgr. Denisy Nečasové, Ph.D.: Komunismus a emancipace žen, Československo 1948 – 1968, 21. marec 2018, Košice
 • Prednáška prof. UG dr hab Mariusza Czepczyńského, 14. marec 2018, 14:00 – 15:30, Košice (pozvánka)
 • Prednáška doc. PhDr. Lukáša Novotného, Ph.D., 13. marec 2018, 09:50 – 11:20, Košice (pozvánka)
 • Prednáška Mgr. Ádáma Nováka, 21. február 2018, 10:45 – 12:15, Košice (pozvánka)
 • Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku, prednáška prof. PhDr. Eduarda Nižňanského, CSc., 8. november 2017, 13:30 – 15:00, Košice (pozvánka)
 • Zmatení jazyků: Historik v lingvistickém pekle, prednáška prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D., 13. jún 2017, 10:00, Košice
 • Starostlivosť o priemyselné dedičstvo v Českej republike v premenách času, hosťovská prednáška Mgr. Květy Jordánovej, PhD., 4. máj 2017, 11:40, Košice (pozvánka)
 • Politické elity normalizačného Slovenska 1969 – 1989, hosťovská prednáška PhDr. Richarda Pavloviča, PhD. 15. december 2016, 12:35, Košice (pozvánka)
 • Pápežská diplomacia v kontexte studenej vojny (1962 – 1989), hosťovská prednáška prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec, PhD., 8. december 2016, 10:00 – 11:30, Košice (Moyzesova 9, budova Platón, miestnosť AP2P4)
 • Počátky dopravní revoluce v českých zemích + Protoindustrializace aneb Industrializace před industrializací, hosťovské prednášky doc. PhDr. Petra Popelku, Ph.D, 5. – 6. apríl 2016, Košice (pozvánka)
 • Československá měna ve středoevropských souvislostech 1918 – 1939 + Československý protikomunistický exil po roce 1948, hosťovské prednášky prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc, 16. a 18. február 2016 (pozvánka)
 • Boj o klasické jazyky na středních školách v druhé polovině 19. století, hosťovská prednáška PhDr. Karly Vymětalovej, 8. december 2015, Košice (pozvánka)
 • Advent a Mikulášske tradície na Valašsku, hosťovská prednáška Mgr. Miroslava Maňasa, 1. december 2015, Košice (pozvánka)
 • Národnosť v sčítaniach ľudu 1880-1930 + Vzostup a pád inteligencie na príklade Ostravy 1848-1948, hosťovské prednášky Doc. PhDr. Andrey Pokludové, Ph.D. (pozvánka)
 • České politické strany a jejich poválečná obnova a činnost (1945-1948) + Národní fronta po roce 1945, hosťovské prednášky prof. PhDr. Jiřího Kociana, CSc (pozvánka)
 • Bosnianska otázka v 19. a 20. storočí + T. G. Masaryk a južní Slovania, nové poznatky z výskumu, hosťovské prednášky Doc. PhDr. Ladislava Hladkého, Ph.D., 23. apríl 2015 (pozvánka)
 • Budovanie národnej identity v kraji drsných horalov: Albánci v 19. storočí, hosťovská prednáška Mgr. Přemysla Vinša, 26. marec 2015 (pozvánka)
 • Theorizing Post-Socialist Change in East-Central Europe, hosťovská prednáška Dr. habil. Eszter Bartha, PhD., 17. december 2014, 10.00 hod., miestnosť AT0P8
 • Listiny ako predmet skúmania diplomatiky a historické pramene, hosťovská prednáška Prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc., 4. december 2014 (pozvánka)
 • Priemyselno-výrobné družstvá českých a slovenských robotníkov a roľníkov v ZSSR, hosťovská prednáška doc. PhDr. Dušana Janáka, PhD., 26. november 2014, 8.00, Petzvalova 4, miestnosť S11
 • Československo a sovietsko-juhoslovanská roztržka v roku 1948 – Čierna Hora a východná otázka v novoveku – Petar II. Petrović-Njegoš a jeho miesto v dejinách Čiernej Hory, hosťovské prednášky PhDr. Ondřeja Vojtechovského, PhD., 25. – 26. november 2014 (pozvánka)
 • Ženy v intelektuálních profesích v první polovině 20. století – Poslankyně a senátorky Národního shromaždení Československé republiky 1918-1939 – Úvod do gender studies, hosťovské prednášky Doc. PhDr. Dany Musilovej, CSc., 14. – 15. október 2014 (program)
 • Urban Societies and Economical Networks in Central Europe in the Early Modern, hosťovská prednáška PhDr. Attilu Tózsa-Rigó, 29. apríl 2014 (pozvánka)
 • Napoleonuv svět umění okem Napoleonovým / Napoleon Bonaparte, svět umění a umělcu – Formování moderního muzejnictví, sběratelství a ochrana kulturního dedictví v období Francouzské revoluce a I. císařství ve Francii, hosťovské prednášky PhDr. Mariana Hochela, Ph.D., 8. a 10. apríla 2014 (pozvánka)
 • America Reacts to the Holocaust, hosťovská prednáška Dr. Sziszkoszné Halász Dorottya, 3. apríl 2014 (pozvánka)
 • Uhorský regionalizmus na Šariši, hosťovská prednáška Veroniky Gayer, 28. marec 2014 (pozvánka)
 • Měl v Jugoslácii mír šanci? Křesťanství a islám na Balkáně v dobách Osmanské říše, hosťovské prednášky Doc. PhDr. Václava Štěpánka, Ph.D., 28. november 2013 (pozvánka)
 • Slováci a Česi – poučenie z dejín, hosťovská prednáška JUDr. Jána Čarnogurského, 26. november 2013 (pozvánka)
 • Mystra na Peloponéze – posledná pevnosť Byzantíncov, hosťovská prednáška Mgr. Martina Konečného, PhD., 25. november 2013 (pozvánka)
 • Z väzenia až na vrchol moci: Gustáv Husák 1960 – 1971, hosťovská prednáška PhDr. Zdeňka Doskočila, Ph.D., 21. október 2013 (pozvánka)
 • Maďarský iredentizmus a Československo 1918-1938, hosťovská prednáška Mgr. Miroslava Michelu, PhD., 15. október 2013 (pozvánka)
 • Každodenný život na Slovensku v období budovania socializmu, hosťovská prednáška Mgr. Mateja Medveckého, PhD., 7. október 2013 (pozvánka)
 • Česko-uherské vztahy ve středověku, 24. september 2013, Košice, hosťovská prednáška doc. PhDr. Martina Šanderu, Ph.D. z Univerzity v Hradci Králové (program)

Študuj na UPJŠ