Prejsť na obsah

Konferencie a podujatia Katedry histórie

30minút, 5sekúnd

Katedra histórie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach realizuje rôzne vedecké i popularizačné aktivity. Z vlastných projektov aj zo spolupráce s ďalšími pracoviskami vyplývajú vedecké konferencie a workshopy. Patria k nim tiež prezentácie publikovaných monografií a zborníkov. Spomedzi odborných podujatí si získalo tradíciu Stretnutie mladých historikov, na ktorom doktorandi zo Slovenska i susedných krajín prezentujú časť svojich výskumov za diskusie s ďalšími historikmi. Počas semestra majú študenti možnosť navštíviť hosťovské prednášky v podaní pozvaných mimokatedrových slovenských i zahraničných odborníkov. Tí najaktívnejší z radov študentov predstavujú svoje práce na Študentskej vedeckej konferencii.

Viaceré podujatia sú však určené pre všetkých záujemcov o dejiny. Takto v rokoch 2013 až 2016 katedra v spolupráci s Ústavom pamäti národa usporiadala početné Diskusné večery zamerané na rôzne politické a spoločenské témy dejín Slovenska v 20. storočí. Zamestnanci katedry spoločne so študentmi organizujú ďalšie aktivity pre verejnosť a študentov, medzi aké patria workshopy, študentské exkurzie, ale tiež podujatia pre široký okruh návštevníkov, prostredníctvom ktorých sa poukazuje na súvislosti dejinných udalostí so spoločenskými témami aktuálnymi v súčasnosti. Viac o našich aktivitách sa dozviete na Facebook-u.


 • 17-18/04/2024: Geologicko-paleontologicko-archeologická diskusia 2024, konferencia o najstaršom období vývoja človeka, Košice (CfP)
 • 06/12/2023: Vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska. Základné princípy zriaďovania a výstavby počas vojny a konečnej úpravy v medzivojnovom období, prednáška PaedDr. ThLic. Antona Lišku, PhD., Košice (pozvánka)
 • 05/12/2023: Arcivojvoda Karol či Napoleon II.? Hľadanie kandidáta na poľský trón počas novembrového povstania 1830 – 1831, hosťovská prednáška Mgr. Olivera Zajaca, PhD. z HÚ SAV, Košice (pozvánka)
 • 30/11/2023: Študentská vedecká konferencia (program)
 • 28/11/2023: Queens, Magic, and Voodoo Gods?, hosťovská prednáška prof. Jeffreyho E. Andersona z College of Arts, University of Louisiana Monroe, Košice (plagát)
 • 13/11/2023: Deň študentstva, informatívne stretnutie pre verejnosť organizované našou katedrou a študentským spolkom Universitas ako pripomienka udalostí zo 17. novembra 1989, Košice (plagát)
 • 10/11/2023 – 15/12/2023: Výstava Frontové a lazaretné vojnové cintoríny z prvej svetovej vojny na území severovýchodného Slovenska – pamiatky histórie, vernisáž 10. 11. o 13:30, Košice (plagát)
 • 24/10/2023: Stretnutie mladých historikov XIII.: Moc v dejinách ľudskej spoločnosti, Košice (CfP, program)
 • 12/10/2023: Politische Korruption und Überlebensstrategien der Eliten bei den Regimewechseln in Deutschland und Ostmitteleuropa von dem 18. bis zum 20. Jahrhundert, konferencia v rámci spoločného zasadnutia Slovensko-nemeckej a Česko-nemeckej komisie historikov, Košice (program)
 • 11-13/10/2023: Spoločné zasadnutie Slovensko-nemeckej a Česko-nemeckej komisie historikov, Košice
 • 04/10/2023: European Medieval and Early Modern Towns, online spoluúčasť na medzinárodnom workshope, Barcelona (program)
 • 19-21/09/2023: Historický týždeň, séria diskusií a prednášok s pedagógmi našej katedry, ktorú organizuje študentský spolok Universitas, Košice (plagát)
 • 11-15/09/2023: Summer School of Historical Sources for Family Research and Gender History, súčasť projektu International Visegrad Fund s názvom Little (Big) Women, Opava, Česká republika (webstránka projektu)
 • 12-15/06/2023: Odborná exkurzia s našimi študentmi, Praha (propozície)
 • 11/05/2023: Historik, archivár a univerzitný profesor Ferdinand Uličný ´90, konferencia pri príležitosti životného jubilea popredného slovenského medievistu, Košice (program)
 • 02/05/2023: Smrt ve středověké imaginaci, hosťovská prednáška doc. Martina Šanderu, Ph.D. z Historického ústavu FF Univerzity Hradec Králové, Košice (plagát)
 • 15/03/2023: Po stopách profesorov a študentov alebo (ne)známe dejiny Univerzity Istropolitany, hosťovská prednáška PhDr. Miriam Hlavačkovej, PhD. z Historického ústavu SAV, Košice (plagát)
 • 02-04/03/2023: Workshop Little (Big) Women, súčasť projektu International Visegrad Fund, Opava, Česká republika (webstránka projektu)
 • 23/11/2022: Sapientia aedificavit sibi domum. Trnavská univerzita v dejinách vysokoškolského vzdelávania v Uhorsku (1635 – 1777), hosťovská prednáška PhDr. Henriety Žažovej, PhD. z Ústavu dejín Trnavskej univerzity, Košice (plagát)
 • 08/11/2022: Antisemitizmus a holokaust v pamäti človeka, moderovaná diskusia pre študentov a verejnosť, Košice (plagát)
 • 18/10/2022: Stredoveká univerzita ako vzdelávacia inovácia, hosťovská prednáška PhDr. Mgr. Gabriela P. Hunčagu, OP, PhD., Košice (plagát)
 • 12-13/10/2022: Stretnutie mladých historikov XII.: Historický prameň v súčasnosti – archívy, inovácie, zdieľanie, Košice (CfP, prihláška)
 • 13/04/2022: Ako učiť o holokauste dnes, Košice, metodický deň pre učiteľov a študentov histórie (program)
 • 11/02/2022: Deň otvorených dverí UPJŠ, Košice, tentoraz online (viac informácií)
 • 19-20/10/2021: Stretnutie mladých historikov XI.: Poznanie, spoločnosť, dejiny, Košice (CfP, prihláška, program)
 • 19/10/2021: Listy Jozefovi Tisovi a „židovská otázka“, workshop, Košice (program)
 • 27/09 – 01/10/2021: 20th Annual Conference of the Conflict Studies Working Group, Košice (program)
 • 27/04/2021: Spustenie online výstavy k stému výročiu nedožitých narodenín prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, Csc. (výstava, info)
 • 16/07/2021: Univerzita bez hraníc, pravidelné podujatie na univerzitnej pôde pre žiakov 5. a 6. ročníka základných škôl, naša katedra s témou „Mesto v premenách času a priestoru“ (info, program)
 • 04/2021: Spustenie edukačno-historického portálu Prvý dotyk so slobodou venovanému 30. výročiu Nežnej revolúcie. Dostupná e-učebnica (webstránka, info)
 • 21/04/2021: História v digitálnej ére, online pracovný seminár pod gesciou Česko-slovenskej komisie historikov, Katedry histórie FF UPJŠ a Štátneho archívu v Košiciach (program)
 • 17/12/2020: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku, interview o výsledkoch výskumu, 12:00 – 14:00, online (plagát)
 • 25/11/2020: Študentská vedecká konferencia IX. (program)
 • 18-19/11/2020: Stretnutie mladých historikov X.: Hranice v priestore a čase, Košice, konferencia určená slovenským aj zahraničným doktorandom (CfPprihláškaprogram)
 • 31/07/2020: Univerzita bez hraníc, Košice (info)
 • 19-21/05/2020: 20th Annual Conference of the Conflict Studies Working Group, Košice (kvôli epidémii COVID-19 preložené predbežne na september/október 2021)
 • 22/04/2020: História v digitálnej ére, 52. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov, Košice (kvôli epidémii COVID-19 preložené predbežne na apríl 2021)
 • 03-04/03/2020: Continuity and Rupture in Central European Art: Adventures with the European Research Council a Myths of Modernism: Vienna before and after 1918, UPJŠ Local Trainig – verejné prednášky prof. Matthew Rampley (ERC Advanced Grant Principal Investigator and Senior Researcher at Masaryk University, Brno), Košice (plagát)
 • 07/02/2020: Deň otvorených dverí UPJŠ, Košice, od 9:00 (info)
 • 16/12/2019: Zákon o národnostiach a Rada vlády Slovenskej socialistickej republiky pre národnosti (predstavy a realita), workshop v rámci katedrového projektu APVV-15-0475 „Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku“, Košice (plagát)
 • 11-12/12/2019: Architects under Party Dictatorship a Architects in the Neo-Liberal Order, prednášky Petra Roubala, M.A., M.Phil., Ph.D. v rámci projektu urbanHIST, Košice (plagát)
 • 27/11/2019: Študentská vedecká konferencia VIII (program)
 • 26/11/2019: Life after PhD – Postdoc Research and Funding Opportunities, PhDr. Slávka Otčenášová, MA., PhD., webinár v rámci projektu urbanHIST, Košice (plagát)
 • 21/11/2019: Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (Komparatívny výskum národnostnej problematiky v rokoch 2004-2020), workshop s prezentáciou výsledkov projektového výskumu, Košice (plagát)
 • 19/11/2019: Sv. Alžbeta Uhorská: sila dobrých skutkov, interaktívna výstava pre verejnosť, kultúrne centrum Veritas, Košice, 18:30 (plagát)
 • 14/11-20/12/2019: Prvý dotyk so slobodou, verejná výstava k výročiu Novembra ´89, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48 (plagát, virtuálna prehliadka)
 • 13/11/2019: Dlh novembru, verejná diskusia k uplynutiu tridsiatich rokov od Nežnej revolúcie, Košice, Divadlo Thália, 18:50 – 20:30 (informácie)
 • 29-30/10/2019: Budovanie demokracie učením o minulosti, medzinárodné kolokvium a workshop pre učiteľov dejepisu, Košice (program EN, program SK)
 • 16-17/10/2019: Stretnutie mladých historikov IX: Ako sa píšu dejiny?, doktorandská konferencia, Košice (CfPprihláška, program)
 • 16/10/2019: Ako písať dejiny fanzinov?, verejná prednáška Mgr. Miroslava Michelu, PhD. z Ústavu českých dějin FF UK v Prahe, 17:00 Verejná knižnica Jána Bocatia, Košice (plagát)
 • 19-20/09/2019: Zmeny hraníc a pohyb obyvateľstva v Európe po druhej svetovej vojne, vedecká konferencia, Košice (CfPplagátprogram)
 • 14/09/2019: City in the Wind of Change, KH FF UPJŠ na Medzinárodnom festivale umenia Trans/Misie, verejná diskusia o ziskoch a sklamaniach 30 rokov po páde železnej opony, 15:00, Východoslovenská galéria, Košice (plagátinfo)
 • 13/09/2019: Klinika doktora Frankensteina, verejná výstava a komentovaná prehliadka univerzitnej budovy Platón ako bývalej pôrodnice a gynekologickej kliniky… pôsobil kedysi v Košiciach Frankenstein?, Košice (plagát, info)
 • 3-6/06/2019: Historická exkurzia pre študentov (propozície)
 • 21/05/2019: Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia, prednáškový cyklus s vernisážou, Košice (program)
 • 13/05/2019: Verejná prezentácia najnovších vedekých publikácií k dejinám Košíc: monografie prof. Štefana Šutaja a dr. Alžbety Bojkovej, ako aj zborník editorov dr. Petra Fedorčáka a Patrície Fogelovej, Košice, 16:00 (pozvánka)
 • 1-4/04/2019: Network-Wide Workshop Week V, organizovaný v rámci medzinárodného projektu urbanHIST, Košice (program)
 • 01/04/2019: ERC Grants for Frontier Research, prezentácia PhDr. Slávky Otčenášovej, MA., PhD., Košice, nutná online registrácia (pozvánkainštrukcie)
 • 21/03/2019: Krajské kolo dejepisnej olympiády, Košice, 9:00 – 13:00, FF UPJŠ
 • 07/03/2019: Out of memory,  verejná diskusia k otázkam výročia vzniku Slovenského štátu (14. marec 1939), Košice – Halmi Place, 17:00 – 18:30 (plagát)
 • 21/02/2019: Ples historikov, Precise Kantine, každoročný ples pre študentov a absolventov našej katedry, viac informácií na Facebooku (predaj lístkov v kancelárii č. 215)
 • 13/02/2019: Husák: vrcholy a pády 1945 – 1951, verejná prezentácia novej knihy za účasti autorov, Košice (plagát)
 • 08/02/2019: Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ, prezentácia Katedry histórie o 9:00 a 10:00 (informácie)
 • 07/02/2019: Seredské svedectvá, premietanie filmov k problematike holokaustu, Rektorát UPJŠ (plagát)
 • Vyhodnotenie mediálnych výstupov FF UPJŠ za rok 2018 a podiel Katedry histórie (link)
 • Tuka proti republike. Proces z 1929, verejná prezentácia novej monografie nášho kolegu Mgr. Petra Fedorčáka, PhD., 19. december 2018, Košice (plagát)
 • Prednáška Mgr. Ádáma Nováka: Seals of rulers and magnates from  Archives of the City of Košice/Archív mesta Košice, 12. december 2018, Košice (plagát)
 • Prednášky PhDr. Mariána Hochela, Ph.D.: Napoleonovo tažení roku 1805, Péče o památky a kulturní dědictví jako součást kulturní politiky Napoleona Bonaparta ve Francii 4. – 5. december 2018, Košice (plagát)
 • Aktuálne výzvy vyučovania dejepisu, seminár pre učiteľov, 4. – 5. december 2018, Košice (plagátprogram)
 • Cesta k porozumeniu (80 rokov od Viedenskej arbitráže), verejná diskusia, 22. november 2018, Košice (plagát)
 • Prednáška Dr. Adeline Rucquoi (riaditeľky Centre de Recherches Historiques, Paríž): Les Chemins de Compostelle. Un renouvellement millénaire, 21. november 2018, 09:00, budova Platón, Košice
 • Študentská vedecká konferencia, 20. november 2018 (program)
 • Stredoeurópske súvislosti národnostného vývoja na začiatku 21. storočia, konferencia, 15. november 2018, Košice (CfP, program)
 • Menšinová politika v strednej Európe po studenej vojne – historické súvislosti a súčasný stav,  hosťovská prednáška JUDr. Jána Gábora (MZVaEZ SR), 14. november 2018, 13:30 – 15:00, FF UPJŠ, budova Platón, miestnosť AP1P1 (pozvánka)
 • Festival slobody v Košiciach, filmy, versnisáž a diskusia, 12. november 2018, Tabačka Kulturfabrik (plagát)
 • European Holocaust Research Infrastructure, prednáška, 7. november 2018, 16:15 – 17:45
 • Deň otvorených dverí: Dejiny tvoríš ty!, Deň otvorených dverí UPJŠ spojený s interaktívnou výstavou organizovanou našou katedrou k „osmičkovým“ rokom v areáli FF UPJŠ v Košiciach, 5. október 2018, 9:00 – 16:00 (Deň otvorených dverí FF UPJŠinteraktívna výstava)
 • Network-wide Workshop Week and Young Urban(h)ist Conference (The 8th Meeting of Young Historians in Košice), medzinárodné vedecké podujatia v rámci projektu urbanHIST, 1. – 5. október 2018, Košice (CfPprihláška, program)
 • Európska noc výskumníkov 2018, verejné prezentácie, 28. september 2018, 09:00 – 19:00, Átrium Optima, Košice (program UPJŠwebstránka festivalu)
 • Vymenovanie doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD., vedúceho našej katedry, za profesora prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom, 19. september 2018, Bratislava
 • Inovácia výučby antických dejín na vysokých školách, workshop a medzinárodné kolokvium pre vysokoškolských pedagógov, 10. – 11. september 2018, Košice (pozvánkaprogram)
 • Okupácia, normalizácia a dnešné Slovensko, verejná diskusia, 20. august 2018, 19:00, Košice (pozvánka)
 • Univerzita bez hraníc, aktivity pre žiakov základných škôl, 13. júl 2018, Košice (informácie)
 • urbanHIST ESRs colloquium III: Discussion of the current state of the research within IRPs, kolokvium v rámci projektu urbanHIST, 2. júl 2018, Košice (poster)
 • Diskusné večery Ústavu pamäti národa: Obnovenie gréckokatolíckej cirkvi v roku 1968, moderuje člen našej katedry, doc. ThDr. Peter Borza, PhD., 11. jún 2018, Prešov (pozvánka)
 • Historická exkurzia so študentmi po vybraných pamätihodnostiach Slovenska, 5. – 8. jún 2018 (predbežné propozície)
 • The Experience of State Socialism Reimagined, medzinárodný workshop, 31. máj – 1. jún 2018 (správa z workshopu)
 • Príbeh Juraja Szánta. Rozhovor o záchrancoch a obeti, prezentácia novej knihy vedúceho našej katedry Doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD., 23. máj 2018, 16:00, Pribinova 1, Košice (pozvánka)
 • Etnicita v kontexte „veľkých medzníkov“: Etnická politika, vzťahy a ich transformácie na Slovensku po rokoch 1918, 1938, 1948, prednáškový cyklus a workshop pre študentov histórie a politológie, 4. máj 2018, Košice (pozvánka)
 • Osobný automobilizmus na Slovensku v rokoch 1918 – 1938, prezentácia monografie nášho kolegu Mgr. Mikuláša Jančuru, PhD., 25. apríl 2018, 16:30, Košice (pozvánka)
 • Český a uherský stát ve středověku – protivníci i partneři, hosťovská prednáška doc. PhDr. Matina Šanderu, Ph.D., 19. apríl 2018, Košice (pozvánka)
 • Demokratizačné procesy a krízy demokracie: Slovensko 1918 – 2018, verejná diskusia, 28. marec 2018, 17:00 – 19:30, Tabačka Kulturfabrik (pozvánka)
 • Krajské kolo Dejepisnej olympiády, Košice, 22. marec 2018, 09:00 – 12:00 (pozvánka)
 • Komunismus a emancipace žen, Československo 1948 – 1968, hosťovská prednáška Mgr. Denisy Nečasové, Ph.D., 21. marec 2018, Košice
 • The Other Half of Europe II, kolokvium v rámci projektu urbanHIST, Košice, 14. marec 2018 (pozvánka)
 • Hosťovské prednášky doc. PhDr. Lukáša Novotného, Ph.D., 13. marec 2018, 09:50 – 11:20, Košice (pozvánka)
 • Osvietenstvo na Slovensku, beseda s historikom PhDr. Michalom Badom, PhD. spojená s prezentáciou jeho najnovšej knihy „Slovenské dejiny II. (1526 – 1780)“, Košice, 7. marec 2018, 10:45 – 12:15 (pozvánka)
 • Február 1948, prvá zo série diskusií organizovaných našou katedrou k osmičkovým rokom, tentokrát v spolupráci s Ústavom pamäti národa, diskutovať budú Štefan Šutaj z našej katedry a Ondrej Podolec z ÚPN, Košice, Tabačka – Kulturfabrik, 1. marec 2018, 17:30 – 19:00 (pozvánka
 • Hosťovské prednášky Mgr. Ádáma Novaka, 21. február 2018, 10:45 – 12:15, Košice (pozvánka)
 • Výstava Slovensko a Organizácia spojených národov, Košice, budova Platón v areáli FF UPJŠ, otvorenie za účasti autora PhDr. Slavomíra Micháleka, DrSc, riaditeľa Historického ústavu SAV, 20. február 2018, 14:00 – 16:00 (pozvánka)
 • Erasmus+, informačné stretnutie o možnostiach študijných pobytov, 19. február 2018, Košice (pozvánka)
 • Deň otvorených dverí FF UPJŠ v Košiciach, 9. február 2018
 • L´architecture engagée: How the Engaged Architecture Changed the European City, webinár projektu urbanHIST, prednáška prof. Dr. Ing. arch. Henriety Moravčíkovej, 8. február 2018, Košice (pozvánka)
 • Eastern Europe after the First World War, medzinárodná konferencia na Veľvyslanectve Slovenskej republiky v Berlíne (Nemecko), Hildenbrandstrasse 25, 31. január – 2. február 2018 (CfP,  program)
 • Samospráva mesta Košice v stredoveku, prezentácia novej monografie nášho kolegu Mgr. Drahoslava Magdoška, PhD., 13. december 2017, Košice (pozvánka)
 • The Other Half of Europe I, kolokvium v rámci projektu „urbanHIST“, 11. december 2017, Košice (plagát)
 • IV. ples historikov, katedrový bál, 7. december 2017, Košice (plagát)
 • GIS as a Tool, a Technology and Science, prednáška RNDr. Jána Kaňuka, PhD. v rámci projektu urbanHIST, Košice, 4. december 2018, 13:30 – 15:00
 • Morphological Changes in Post-Socialistic Cities: Using 3D Models, Case of Košice. Prednáška nášho výskumného pracovníka Mgr. Adama Górku na pôde Ústavu geografie PF UPJŠ, Košice, 29. november, 10:30 – 11:30
 • Študentská vedecká konferencia, 22. november 2017, Košice (program)
 • Etnicita a médiá, workshop, 20. november 2017, Košice (program)
 • Obraz nepriateľa v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku, výstava, hosťovská prednáška a prezentácia rovnomennej knihy prof. PhDr. Eduarda Nižňanského, CSc., 8. november 2017 (výstava potrvá do 8. decembra 2017), Košice (pozvánka)
 • Stretnutie mladých historikov VII.: Prehodnotené dejiny. Historická pamäť – jej miesto a význam pre spoločnosť, konferencia doktorandov, 25. október 2017, Košice (CfPprihláška, program)
 • Memory in Urban Space: Possibilities and Limits of Comparative Research, workshop s nórskymi kolegami, 24. október, Košice (program)
 • Deň otvorených dverí, prezentácia katedry pre záujemcov o vysokoškolské štúdium, 6. október 2017, Košice (pozvánka)
 • Juhoslavizmus versus čechoslovakizmus: konfliktné dejiny ideológií, medzinárodná konferencia, 4. október 2017, Košice (CfPprogram)
 • Noc výskumníkov, interaktívne prezentácie pre verejnosť, 29. september 2017, Košice, OC Optima, 9:00 – 21:00
 • Osobnosti z dejín školstva a vedy v Košiciach, vedecká konferencia, 20. september 2017, Košice (CfP, program)
 • Zmatení jazyků: Historik v lingvistickém pekle, hosťovská prednáška prof. Mgr. Jaroslava Millera, M.A., Ph.D., 13. jún 2017, 10:00
 • Kto bude ďalší II.?, interaktívna výstava pre verejnosť, 31. máj 2017, 10:00 – 18:00, Košice – areál FF UPJŠ (pozvánkareportáž RTVSTV Košice)
 • Vedecký brloh: Príbehy starej povaly, interaktívna hodina pre deti v podaní našej kolegyne PhDr. Alžbety Bojkovej, PhD., 27. máj 2017, 14:00 – 16:00, Košice (informácie)
 • Starostlivosť o priemyselné dedičstvo v Českej republike v premenách času, hosťovská prednáška Mgr. Květy Jordánovej, PhD., 4. máj 2017, 11:40, Košice (pozvánka)
 • Etnické vzťahy a vizualita na Slovensku, workshop pre študentov, 3. máj 2017, Košice (program)
 • Deň otvorených dverí na FF UPJŠ, prezentácia katedry pre záujemcov o vysokoškolské štúdium, 10. február 2017
 • Politické elity normalizačného Slovenska 1969 – 1989, hosťovská prednáška PhDr. Richarda Pavloviča, PhD. 15. december 2016, 12:35, Košice (pozvánka)
 • III. ples historikov, 9. december 2016, Košice (plagát, pozvánka)
 • Pápežská diplomacia v kontexte studenej vojny (1962 – 1989), hosťovská prednáška prof. Dr. phil. Emílie Hrabovec, PhD., 8. december 2016, 10:00 – 11:30, Košice (Moyzesova 9, budova Platón, miestnosť AP2P4)
 • Prezentácia knihy „Slovensko a svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky (1962 – 1989)“ od historičky prof. Emílie Hrabovec, spojené s diskusiou a možnosťou zakúpenia knihy, 7. december 2016, 16:00 – 17:30, Kultúrno-vzdelávacie centrum ŠVKK, Pribinova 1, Košice (pozvánka)
 • Študentská vedecká konferencia, 5. december 2016, Košice (program)
 • Cena víťazstva, medzinárodná vedecká konferencia o odvlečení občanov zo Slovenska a zo susedných štátov do ZSSR v rokoch 1944-1945, 24. november 2016, Košice (program)
 • Poznanie je svetlo, pripomenutie si 17. novembra 1989, podujatie organizované študentmi Katedry histórie FF UPJŠ, Košice, 16. november 2016 (plagát, plagát)
 • Aktuálne otázky výskumu národnostnej politiky a národnostných vzťahov v 20. a 21. storočí, konferencia, 14. – 15. november 2016, Košice (program)
 • Krst“ nových priestorov našej katedry spojený s prezentáciou zborníka „Ľudia a dejiny“ vydaného pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ladislava Tajtáka, CSc., 3. november 2016, 16:00, Moyzesova 9, Košice
 • Fakty, interpretácie, pamäť, workshop pre študentov našej katedry. Spoluorganizátori: Ústav pamäti národa a KAS Bratislava, 18. október 2016, 9:00 – 15:00, Košice
 • Stretnutie mladých historikov VI.: Migračné procesy v dejinách Európy. Kríza alebo úsvit civilizácie?, konferencia, 12. október 2016, Košice (pozvánka, program)
 • Profil absolventa histórie IV: Doktorandské štúdium na Slovensku a jeho aktuálne problémy, zasadnutie vedúcich katedier dejín v rámci Sekcie pre vysokoškolské vzdelávanie a odborovú didaktiku SHS, 11. október 2016, 11:00 – 17:00, Košice
 • Noc výskumníkov: Príbeh poľudštenia, prezentácie pre verejnosť, 30. september 2016, 9:00 – 21:00, Átrium OC Optima, Košice
 • Diskusný večer Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ: projekcia dokumentárneho filmu „Voľne žijúca mládež“, diskutujúci: Peter Kalmus a Mgr. Peter Jašek, PhD. (Ústav pamäti národa), 22. jún 2016, Košice
 • Diskusný večer Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ: Arbitráž, 18. máj 2016, Košice (pozvánka)
 • Kto bude ďalší?, interaktívna výstava, 5. máj 2016, Košice (pozvánka, ohlasy v médiách, fotogaléria)
 • Historická dielňa: Stopy pamäti v Košiciach, diskusia pre učiteľov dejepisu a budúcich pedagógov, 16. apríl 2016, Košice (pozvánka)
 • Počátky dopravní revoluce v českých zemích + Protoindustrializace aneb Industrializace před industrializací, hosťovské prednášky doc. PhDr. Petra Popelku, Ph.D, 5. – 6. apríl 2016, Košice (pozvánka)
 • Diskusný večer Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ: Sviečková manifestácia alebo bratislavský Veľký piatok, 23. marec 2016, Košice (pozvánka)
 • Zneužité dejiny – malé poznámky k veľkému problému, prednáška doc. PaedDr. Martina Pekára, PhD., 22. marec 2016, Košice (pozvánka)
 • Problémy súčasného školstva, voľby, vnímanie dejín, prednáška prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc., 15. marec 2016 (pozvánka)
 • Diskusný večer Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ: Naprávanie narušenej pamäti. Muzealizácia kultúrneho dedičstva Nemcov v Českej republike, 24. február 2016 (pozvánka)
 • Československá měna ve středoevropských souvislostech 1918 – 1939 + Československý protikomunistický exil po roce 1948, hosťovské prednášky prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc, 16. a 18. február 2016 (pozvánka)
 • Diskusný večer Ústavu pamäti národa a Katedry histórie FF UPJŠ: Jozef a jeho bratia, 20. január 2016, Košice (pozvánka)
 • Prezentácia novej monografie prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc. „Parížska konferencia 1946 a mierová zmluva s Maďarskom“, 16. december 2015, Košice (pozvánka)
 • Boj o klasické jazyky na středních školách v druhé polovině 19. století, hosťovská prednáška PhDr. Karly Vymětalovej, 8. december 2015, Košice (pozvánka)
 • Advent a Mikulášske tradície na Valašsku, hosťovská prednáška Mgr. Miroslava Maňasa, 1. december 2015, Košice (pozvánka)
 • Študentská vedecká konferencia, 23. november 2015, Košice, Petzvalova 4, miestnosť AT0P8 (program)
 • Prezentácia zborníka „Poznávanie dejín Slovenska“ vydaného pri príležitosti životného jubilea prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc., 11. november 2015, Košice (pozvánka)
 • Stretnutie mladých historikov V.: Vojenské konflikty v dejinách Európy, 7. október 2015, konferencia, Košice (program)
 • Stadt und Krieg (1914-1989): Multiethnische Städte in den Kriegen des 20. Jahrhunderts (konferencia v rámci výročného zasadnutia Česko-nemeckej a Slovensko-nemeckej komisie historikov), 25. september 2015, Košice (program)
 • Národnosť v sčítaniach ľudu 1880-1930 + Vzostup a pád inteligencie na príklade Ostravy 1848-1948, hosťovské prednášky Doc. PhDr. Andrey Pokludové, Ph.D. (pozvánka)
 • České politické strany a jejich poválečná obnova a činnost (1945-1948) + Národní fronta po roce 1945, hosťovské prednášky prof. PhDr. Jiřího Kociana, CSc (pozvánka)
 • Ľudia a dejiny – historická biografia a jej miesto v historiografii, konferencia, 11. september 2015, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2, Košice (pozvánkaprogram)
 • Univerzita bez hraníc, podujatie pre študentov 5. a 6. ročníka základných škôl, 10. júl 2015 (program)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: 22. júna 1941 – Slováci a Maďari v nemeckom ťažení proti ZSSR, 24. jún 2015 (pozvánka)
 • Spolky v Košiciach v 19. storočí – úloha spolkov v živote mesta, prednáška Mgr. Nikolety Dzurikaninovej (našej doktorandky), 16. jún 2015 (pozvánka)
 • Udržateľný rozvoj miest a nový územný plán pre Košice, medzinárodná konferencia, ktorej partnerom je aj FF UPJŠ, 29. máj 2015 (program)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: 1945 – Medzi vojnou a mierom, 27. máj 2015 (pozvánka)
 • Modernizačné procesy v multietnických štátoch z hľadiska mentality, sociálnych a kultúrnych dejín,  19. – 20. máj 2015, Košice, medzinárodná konferencia (slov. výzva, maď. výzva, program)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Michal Lefčík – zabudnutý prípad „košického Palacha“, 29. apríl 2015 (pozvánka)
 • Bosnianska otázka v 19. a 20. storočí + T. G. Masaryk a južní Slovania, nové poznatky z výskumu, hosťovské prednášky Doc. PhDr. Ladislava Hladkého, Ph.D., 23. apríl 2015 (pozvánka)
 • International Student Conference of the V4 and Romania: 25 years since the fall of communism, 26. – 27. marec 2015, Bukurešť, Rumunsko (call for papers). Viac informácii na webstránke projektu (link)
 • Budovanie národnej identity v kraji drsných horalov: Albánci v 19. storočí, hosťovská prednáška Mgr. Přemysla Vinša, 26. marec 2015 (pozvánka)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Retribúcia na slovenský spôsob,  18. marec 2015 (pozvánka)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Čo nájdeme v archívoch? 24. február 2015 (16:30, Verejná knižnica Jána Bocatia, Hlavná 48, Košice)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Zimomriavky (premiéra dokumentárneho filmu aj s diskusiou), 27. január 2015 (pozvánka)
 • Theorizing Post-Socialist Change in East-Central Europe, hosťovská prednáška Dr. habil. Eszter Bartha, PhD., 17. december 2014, 10.00 hod., miestnosť AT0P8  
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Putovanie z neslobody (Masové náboženské púte počas komunistického režimu), 16 december 2014 (pozvánka)
 • Sever Karpatskej kotliny v dobe halštatskej / Das nördliche Karpatenbecken in der Hallstattzeit, 10. – 12. december 2014, medzinárodná konferencia, Košice (výzva)
 • Študentská vedecká konferencia, 10. december 2014 (program)
 • Prvý ples historikov, spoločenské podujatie pre študentov a zamestnancov KH FF UPJŠ, 5. december 2014 (pozvánka)
 • Listiny ako predmet skúmania diplomatiky a historické pramene, hosťovská prednáška Prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc., 4. december 2014 (pozvánka)
 • Festival slobody, 27. november 2014, podujatia pre verejnosť organizované Ústavom pamäti národa, v Košiciach v spolupráci s našou katedrou (webstránka)
 • Priemyselno-výrobné družstvá českých a slovenských robotníkov a roľníkov v ZSSR, hosťovská prednáška doc. PhDr. Dušana Janáka, PhD., 26. november 2014, 8.00, Petzvalova 4, miestnosť S11
 • Československo a sovietsko-juhoslovanská roztržka v roku 1948 – Čierna Hora a východná otázka v novoveku – Petar II. Petrović-Njegoš a jeho miesto v dejinách Čiernej Hory, hosťovské prednášky PhDr. Ondřeja Vojtechovského, PhD., 25. – 26. november 2014 (pozvánka)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Ťažké päťdesiate roky…, 25 november 2014 (pozvánka)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Historici a pamätníci. Význam oral history v historickom výskume, 21. október 2014 (pozvánka)
 • Stretnutie mladých historikov IV. Stredoeurópske mesto ako politické, hospodárske a kultúrne centrum, 15. – 16. október 2014, Košice (pozvánka, prihláška, program)
 • Ženy v intelektuálních profesích v první polovině 20. století – Poslankyně a senátorky Národního shromaždení Československé republiky 1918-1939 – Úvod do gender studies, hosťovské prednášky Doc. PhDr. Dany Musilovej, CSc., 14. – 15. október 2014 (program)
 • Deň otvorených dverí UPJŠ, 10. október 2014 (pozvánka)
 • Noc výskumníkov, 26. september (pozvánka)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Povstanie a okupácia, 23. september 2014 (pozvánka)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Tradícia autonómie na Podkarpatskej Rusi, 24. jún 2014 (pozvánka)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Draho zaplatená sloboda. Prechod frontu územím Slovenska 1944-1945, 22. máj 2014 (pozvánka)
 • Svedkovia neslobody: Predstavenie činnosti ÚPN a referátu Oral history, 15. máj 2014 (pozvánka)
 • Prezentácia knihy „Remembering the city. A guide through the past of Košice“, 12. máj 2014, Szlovák Intézet Budapest – Slovenský inštitút v Budapešti (obal knihy)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Naši prezidenti. G. Husák a V. Havel v spomienkach Rudolfa Schustera, preložený na máj 2014 (pozvánka)
 • Urban Societies and Economical Networks in Central Europe in the Early Modern, hosťovská prednáška PhDr. Attilu Tózsa-Rigó, 29. apríl 2014 (pozvánka)
 • Napoleonuv svět umění okem Napoleonovým / Napoleon Bonaparte, svět umění a umělcu – Formování moderního muzejnictví, sběratelství a ochrana kulturního dedictví v období Francouzské revoluce a I. císařství ve Francii, hosťovské prednášky PhDr. Mariana Hochela, Ph.D., 8. a 10. apríla 2014 (pozvánka)
 • America Reacts to the Holocaust, hosťovská prednáška Dr. Sziszkoszné Halász Dorottya, 3. apríl 2014 (pozvánka)
 • Uhorský regionalizmus na Šariši, hosťovská prednáška Veroniky Gayer, 28. marec 2014 (pozvánka)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: 14. marec 1939 a jeho miesto v dejinách Slovenska, 20. marec 2014 (pozvánka)
 • Diskusný večer Katedry histórie FF UPJŠ a Ústavu pamäti národa: Šport a politika, 20. február 2014 (link, pozvánka)
 • Deň otvorených dverí na FF UPJŠ, 7. február 2014 (pozvánka)
 • Diskusný večer Ústavu pamäti národa: Spisovatelia v politike, 23. január 2014 (pozvánka, fotogaléria)
 • Diskusné večery Ústavu pamäti národa. Karpatskí Nemci na Slovensku v 20. storočí – Od spolužitia k tragédii, 10. december 2013 (pozvánka, fotogaléria)
 • Měl v Jugoslácii mír šanci? Křesťanství a islám na Balkáně v dobách Osmanské říše, hosťovské prednášky Doc. PhDr. Václava Štěpánka, Ph.D., 28. november 2013 (pozvánka)
 • Diskusné večery Ústavu pamäti národa. 17. november 1989 – Zisky a zlyhania, 26. november 2013 (pozvánka, fotogaléria)
 • Slováci a Česi – poučenie z dejín, hosťovská prednáška JUDr. Jána Čarnogurského, 26. november 2013 (pozvánka)
 • Mystra na Peloponéze – posledná pevnosť Byzantíncov, hosťovská prednáška Mgr. Martina Konečného, PhD., 25. november 2013 (pozvánka)
 • Projekcia filmov o období komunistickej neslobody, 18. november 2013, Košice (program)
 • Študentská vedecká konferencia, 18. november 2013, Košice (program)
 • Diskusné večery Ústavu pamäti národa: Slovenskí katolícki biskupi v zovretí dvoch totalít, 31. október 2013, Košice (pozvánka, fotogaléria)
 • 39. zasadnutie Česko-slovenskej komisie historikov, 21. – 23. október 2013, Košice. Súčasťou programu je vedecký seminár určený aj verejnosti Centrum a periféria v Československu (región a jeho vymedzovanie), 21. – 22. október 2013, Košice (program, fotogaléria)
 • Z väzenia až na vrchol moci: Gustáv Husák 1960-1971, hosťovská prednáška PhDr. Zdeňka Doskočila, Ph.D., 21. október 2013 (pozvánka)
 • Stretnutie mladých historikov III. Človek, spoločnosť, doba, 16. – 17. október 2013, Košice, 3. ročník konferencie doktorandov a mladých historikov (výzva, program, fotogaléria)
 • Maďarský iredentizmus a Československo 1918-1938, hosťovská prednáška Mgr. Miroslava Michelu, PhD., 15. október 2013 (pozvánka)
 • Remembering the City – A Guide Through the Past of Košice, 14. október 2013, Košice, prezentácia knihy (pozvánka)
 • The Transformation of Memory after 1945: European Perspectives on the City, Migration and Remembrance, 14. október 2013, Košice, medzinárodný workshop (výzva, program, fotogaléria)
 • Historické medzníky vo vývoji Košíc v 20. storočí, 10. – 11. október 2013, Košice, konferencia (pozvánka, program 1, program 2, fotogaléria)
 • Každodenný život na Slovensku v období budovania socializmu, hosťovská prednáška Mgr. Mateja Medveckého, PhD., 7. október 2013 (pozvánka)
 • Diskusné večery Ústavu pamäti národa. Mníchovská dohoda a jej tiene, 30. september 2013, Košice, (pozvánka, fotogaléria)
 • Poznávanie dejín Slovenska. Pramene, metódy a poznatky, 25. – 26. september 2013, Prešov, konferencia pri príležitosti jubilea prof. PhDr. Ferdinanda Uličného, DrSc. (program, fotogaléria)
 • Česko-uherské vztahy ve středověku, 24. september 2013, Košice, hosťovská prednáška doc. PhDr. Martina Šanderu, Ph.D. z Univerzity v Hradci Králové (program)
 • Národnostná politika v Československu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, 10. – 11. september 2013, Košice, konferencia (pozvánka, program, fotogaléria)
 • Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji II – Košice, Opava, Miskolc, Kraków (19. – 20. storočie), 20. – 21. jún 2013, Kraków, medzinárodná konferencia (web stránka projektu, fotogaléria)
 • Vojnové cintoríny I. svetovej vojny, 20. – 22. marca 2013, Košice, medzinárodná konferencia (program)
 • Stretnutie mladých historikov II. Priesečníky spoločnej histórie krajín V4, 29. – 30. október 2012, Košice, 2. ročník doktorandskej konferencie (program)
 • Alternatívny sprievodca históriou Košíc 2013, 26. október 2012, Košice, prezentácia medzinárodného projektu (pozvánka)
 • Košice – inštitucionálna základňa kultúry, školstva a vedy, 24. október 2012, Košice, konferencia k 140. výročiu založenia Východoslovenského múzea (program)
 • Transformácia stredoeurópskych miest v historickom vývoji, 28. – 29. jún 2012, Košice, medzinárodná konferencia (program)
 • Slovensko v rokoch neslobody II, Osobnosti známe – neznáme, 22. – 23. máj 2012, konferencia mladých historikov, Banská Bystrica
 • Bitka pri Rozhanovciach v kontexte slovenských a uhorských dejín, 22. – 23. marec 2012, Košice, konferencia k 700. výročiu známej bitky (program 1, program 2)
 • Researches on Urban History, 26. január 2012, konferencia historikov UPJŠ a Univerzity v Miškovci (program)
 • Hľadanie spoločného jazyka o spoločnej minulosti. Dialóg mladej generácie slovenských a maďarských historikov, 25. november 2011, Bratislava, Konferencia mladých slovenských a maďarských historikov (program)
 • Stavebno-historický vývoj Košíc v stredoveku a novoveku, 11. október 2011, Košice, 2. vedecká konferencia k výskumu košických dejín
 • Stretnutie mladých historikov: Spoločnosť, kultúra a každodennosť v dejinách Slovenska, 27. – 28. september 2011, Košice, konferencia doktorandov a mladých historikov (program)
 • História a kultúra – model multikultúrnej a cezhraničnej spolupráce v regióne Východného Maďarska a Východného Slovenska, 14. apríl 2011, Košice, odborná konferencia s workshopom
 • Po stopách slobody – komunizmus a päťdesiate roky 20. storočia na Slovensku, 30. november 2010, Košice, seminár v spolupráci s Ústavom pamäti národa
 • Košice a dejiny – dejiny Košíc, 16. – 17. september 2010, Košice, konferencia k stavu výskumu dejín mesta a jeho perspektívam

Študuj na UPJŠ