Prejsť na obsah

Medzinárodná spolupráca Katedry histórie

1minút, 51sekúnd

Bulharsko
Univerzita sv. Klimenta Ochridského v Sofii, štúdium v bulharčine, web univerzity

Česká republika
Karlova univerzita v Prahe, web univerzity
Univerzita v Hradci Králové, web univerzity
Slezská univerzita v Opave, web univerzity
Západočeská univerzita v Plzni, web univerzity
Ostravská univerzita v Ostrave, web univerzity
Univerzita Palackého v Olomouci, web univerzity
Univerzita Masarykova v Brne, web univerzity

Chorvátsko
Sveučilište u Splitu, štúdium v angličtine, študijný materiál v tal., ang., nem. a fran., web univerzity

Izrael
Tel-Hai College, Upper Galilee, webstránka

Maďarsko
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, len pre akademických pracovníkov, web univerzity
Miskolci Egyetem, Filozofická fakulta, štúdium v maďarčine, web univerzity

Poľsko
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, web univerzity
Uniwersytet Rzeszowski, štúdium v poľštine, web univerzity

Španielsko
Universidad Complutense de Madrid, web univerzity
Universitat de les Illes Balears, štúdium v španielčine (úroveň A2), web univerzity

Taliansko
Università Europea di Roma, štúdium v taliančine, skúšky možné v angličtine, web univerzity

Turecko
Yeditepe University v Istanbule, štúdium v angličtine, web univerzity
Sakarya University, web univerzity

Katedrový koordinátor pre program Erasmus+: Mgr. Maroš Melichárek, PhD.

Bauhaus-Universität Weimar (Nemecko)
Blekinge Tekniska Högskola Karlskrona (Švédsko)
Jagelovská univerzita v Krakove, Filozofická fakulta (Poľsko)
Slezská univerzita v Opavě (Česká republika)
Universidad de Valladolid (Španielsko)
Univerzita Karlova v Prahe, Právnicka fakulta (Česká republika)
Univerzita v Miškolci, Filozofická fakulta (Maďarsko)

Pozrite naše projekty v sekcii Veda a výskum.

Budapesti Korvinus Egyetem (Maďarsko)
Central European Univerzity v Budapešti (Maďarsko)
Eötvös Loránd Tudományegyetem v Budapešti (Maďarsko)
Kemerovská štátna universita (Rusko)
Masarykova univerzita v Brne, Filozofická fakulta (Česká republika)
Prikarpatská národná univerzita Vasiľa Štefanyka v Ivano-Frankivsku (Ukrajina)
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v Prahe (Česká republika)
Ústav pre výskum etnických menšín MAV v Budapešti (Maďarsko)
University of Washington (USA)
Užhorodská štátna univerzita v Užhorode (Ukrajina)
Medzinárodná univerzita v Sarajeve (Bosna a Hercegovina)


Študuj na UPJŠ