Prejsť na obsah

Katedra klasickej filológie

1minút, 1sekúnd

Katedra klasickej filológie

Počiatky Katedry klasickej filológie FF UPJŠ siahajú do roku 1992, kedy bola zriadená Katedra románskej a klasickej filológie (KRaKF) na Filozofickej fakulte UPJŠ, v tom čase sídliacej v Prešove. Po rozdelení univerzity v roku 1997 sa prešovské fakulty UPJŠ stali súčasťou novovzniknutej Prešovskej univerzity a KRaKF zabezpečovala študijný program latinský jazyk na FF PU do roku 2009. Potom, ako bola v roku 2007 opäť zriadená Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach, vytvorili sa podmienky aj pre opätovné zriadenie Katedry klasickej filológie (do roku 2017 pod názvom Katedra romanistiky a klasickej filológie). Po úspešnej akreditácii bol 1. ročník bakalárskeho štúdia otvorený v šk. roku 2010/2011. Katedra klasickej filológie (KKF) zabezpečuje študijný program latinský jazyk a literatúra, ktorý sa realizuje formou medziodborového bakalárskeho štúdia (pod názvom klasické jazyky) a nadväzujúceho magisterského štúdia (pod názvom učiteľstvo latinského jazyka a literatúry). Priestory KKF sa nachádzajú v budove Aristoteles.

Tematická mapa, FF UPJŠ v Košiciach, Aristoteles

Aktuality

Sleduj nás:


Študuj na UPJŠ