Prejsť na obsah

Zo života katedry

0minút, 30sekúnd

V dňoch 13. – 14. septembra 2023 zorganizovala naša katedra konferenciu Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis IV, na ktorej v duchu „záhrady“ odznelo mnoho zaujímavých príspevkov z oblasti vied o antickom staroveku, latinskej medievalistiky, neolatinistiky a vyučovania klasických jazykov na všetkých typoch škôl. Konferenciu uviedla dekanka FF UPJŠ, prof. Mgr. Renáta Panocová, PhD., za čo jej aj touto cestou ďakujeme, a zúčastnili sa jej odborníci zo slovenských i zahraničných akademických pracovísk. Všetkým zúčastneným ďakujeme a tešíme sa na ďalšie podnetné stretnutia.Študuj na UPJŠ