Prejsť na obsah

Personálne obsadenie

0minút, 38sekúnd

 

Vedúca katedry

Doc. PhDr. Beáta Gajdošová, PhD. 
Email: beata.gajdosova1@upjs.sk
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

 

Študijný poradca študijneho programu

PhDr. Anna Janovská, PhD. 
Email: anna.janovska@upjs.sk
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

 

Referent pre stáže, Erasmus+

Doc. Mária Bačíková, PhD.
Email: maria.bacikova@upjs.sk
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

 

Ostatní členovia katedry

Prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. 
Email: olga.orosova@upjs.sk
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

 

Mgr. Jozef Benka, PhD. 
Email: jozef.benka@upjs.sk
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom 

 

Mgr. Ondrej Kalina, PhD. 
Email: ondrej.kalina@upjs.sk
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

 

Mgr. Lucia Barbierik, PhD.
Email: lucia.barbierik@upjs.sk
Konzultačné hodiny: po dohode e-mailom

 

 

 

Prílohy

File File size
pdf profil_anj-OK 103 KB
pdf osobny-profil-LH 305 KB

Študuj na UPJŠ