Prejsť na obsah

Katedra filozofie

2minút, 47sekúnd

Katedra filozofie

Zobraziť Aristoteles, FF UPJŠ v Košiciach na väčšej mape

Aktuality  

 • Milí poslucháči a priatelia podcastov Filozofia v kocke! Prihovárame sa Vám posledný krát a pozývame vás k filozofovaniu v online priestore s našou poslednou epizódou s názvom „Má zmysel študovať humanitné vedy?“ Pozvanie k diskusii prijala vedúca Katedry filozofie PhDr. Katarína Mayerová, PhD., ktorá objasňuje opodstatnenosť štúdia humanitných vied, nedokonalosti školského systému a ukazuje nám istú možnú perspektívu ako prispieť k popularizácii a osvete filozofického myslenia i v našom slovenskom priestore. Epizódu nájdete na platforme spotify.
  Zároveň chceme všetkým našim poslucháčom v mene celého tímu Filozofia v kocke poďakovať za priazeň a ochotu s nami filozofovať prostredníctvom našich podcastov. Prajeme Vám veľa úspechov, nech Vás neopúšťa motivácia pri filozofovaní a štúdiu akéhokoľvek predmetu, ktorý Vás robí šťastným a naplneným. Veríme, že Ste nás nepočuli naposledy 😉

   Tím Filozofia v kocke

 • Spolupráca KF FF UPJŠ v Košiciach s Ateliérom Ramagu v Spišskej Starej Vsi na projekte DECI CITU! Naši kolegovia M. Škára a PhDr. D. Hruška, PhD. sa zúčastnili diskusie v Ateliéri Ramagu v rámci projektu Deci citu. Z prvej diskusie, ktorá nesie názov „Filozofia a náboženstvo – odlišné brehy alebo spojené nádoby?“ Vám ponúkame youtube záznam. Odkaz na video tu.

 • Prvý ročník Košických Filozofických dní

  Dňa 11. 5. 2022 sme v spolupráci so SFZ pri SAV slávnostne otvorili Prvý ročník Košických Filozofických dní. Počas prvého dňa sme mali možnosť si vypočuť výstup PhDr. Dušana Hrušku, PhD. s názvom „Filozofia a náboženstvá“ a prezentácie študentských prác v rámci ŠVOČ pod patronátom doc. PhDr. Štefana Juska, PhD. Súčasťou prednášok bola aj rozsiahla diskusia. Z prvého dňa Vám ponúkame v sekcii Zo života katedry fotogalériu (aj s našim sponzorom a maskotom 😉 ) 

  Dňa 12. 5. 2022 sme pokračovali druhým dňom Prvého ročníka Košických filozofických dní. Na programe bola prednáška doc. Mgr. Adriany Jesenkovej, PhD. s názvom „Filozofia a etika spravodlivosti“, výstup Ing. Štefana Szabóa, PhD. „Filozofia a ekológia“ a diskusia „Filozofia a hudba“, ktorú viedli naši kolegovia doc. PhDr. Róbert Stojka, PhD., PhDr. Dušan Hruška, PhD. a Martin Škára – hudobný sprievod k diskusii zabezpečila kapela Zajida. Aj z druhého dňa Vám ponúkame malý fotosúhrn.
  Veríme, že sa na Košických filozofických dňoch stretneme aj budúci rok a ešte vo väčšom počte 🙂 

  Odkaz na fotogalériu z druhého dňa KFD2022

 

Zo života katedry

Fotogaléria

 


Študuj na UPJŠ