Prejsť na obsah

Program prevencie užívania návykových látok

1minút, 39sekúnd

PUNAV – Program univerzálnej prevencie užívania návykových látok medzi vysokoškolákmi

V programe prevencie sú implementované stratégie:

 • šírenie informácií (4 workshopy)
 • stratégia sociálneho vplyvu a rozvoja životných spôsobilostí (12 dvojhodinových interaktívnych lekcií – trojdňový výcvik): normatívne presvedčenia, spôsobilosť odmietania, asertivita, rozhodovanie, copingové stratégie, stanovovanie cieľov.

Program prebieha vždy v zimnom semestri. Program obsahuje výcvikovú časť a 4 workshopy k psychologickým, pedagogickým, medicínskym a právno-kriminalistickým aspektom prevencie. Počet prihlásených záujemcov obvykle presahuje 160 študentov.

Termíny realizácie výcvikových stretnutí v akademickom roku 2018/2019:

 • Pondelková bloková výučba: 5.11., 12.11., 26.11., 3.12.2018 v čase 17:00 – 20:00
 • Danišovce október: 29. – 31.10.2018
 • Danišovce november: 22. – 24.11.2018
 • Víkendový výcvik v KE UPJŠ november/december: 30.11 – 1.12.2018
 • Víkendový výcvik v KE UPJŠ december: 7. – 8.12.2018
 • Víkendový výcvik v KE CAM CLUB október: 26. – 27.10.2018
 • Víkendový výcvik v KE CAM CLUB november/december: 30.11. – 1.12.2018

Termíny workshopov realizovaných v akademickom roku 2018/2019:

 • 26.09.2018 – Mgr. Kristína Poláková
 • 17.10.2018 – Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
 • 7.11.2018 – Mgr. Marcel Pavúk
 • MUDr. Danica Caisová

Termíny realizácie výcvikových stretnutí v akademickom roku 2017/2018:

 • Pondelková bloková výučba: 9.10., 16.10., 23.10., 6.11.2017 v čase 17:00 – 20:00
 • Utorková bloková výučba: 10.10., 17.10., 24.10., 7.11.2017 v čase 17:00 – 20:00
 • Danišovce október: 19. – 21.10.2017
 • Danišovce november: 9. – 11.11.2017
 • Víkendový výcvik v KE november: 3. – 4.11.2017
 • Víkendový výcvik v KE december: 8. – 9.12.2017
 • Víkendový výcvik v KE Unplugged: 3. – 4.11.2017

Termíny workshopov realizovaných v akademickom roku 2017/2018:

 •  18.10.2017 – PhDr. Anna Janovská, PhD.
 •  08.11.2017 – MUDr. Karolína Lyciusová
 •  15.11.2017 – Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
 •  29.11.2017 – Mgr. Marcel Pavúk

Termíny workshopov realizovaných v akademickom roku 2016/2017:

 •  18.10.2016 – Mgr. Marianna Berinšterová, PhD.
 •  03.11.2016 – Mgr. Marianna Berinšterová, PhD.
 •  10.11.2016 – Mgr. Marcel Pavúk
 •  15.11.2016 – Prof. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD.
 •  22.11.2016 – MUDr. Danica Caisová
 •  06.12.2016 – Mgr. Marcel Pavúk

Študuj na UPJŠ