Prejsť na obsah

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

0minút, 50sekúnd

Personálne obsadenie
Zo života katedry
Štúdium na katedre
Veda a výskum na katedre

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia je pracoviskom Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Jej základom bol Ústav humanitných vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, pretransformovaný v septembri 2006 na Ústav Filologických a sociálnych vied PF UPJŠ. Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia ako súčasť tohto ústavu sa po vzniku FF UPJŠ v roku 2007 stáva súčasťou Filozofickej fakulty UPJŠ.
Hlavným poslaním Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v oblasti vzdelávania je garantovať a poskytovať psychologické vzdelanie študentom medziodborového bakalárskeho štúdia psychológie v kombinácii, študentom učiteľstva psychológie v kombinácii na magisterskom stupni štúdia, poskytovať psychologické a pedagogicko-psychologické vzdelanie budúcim učiteľom na Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej fakulte UPJŠ.

Viac Menej
Tematická mapa, FF UPJŠ v Košiciach, Sokrates

Aktuality

Sleduj nás:


Študuj na UPJŠ