Prejsť na obsah

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia

1minút, 5sekúnd

Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia (KPPaPZ)

Tím KPPaPZ funguje od roku 2007 ako súčasť zoskupenia katedier Filozofickej fakulty UPJŠ, hoci už pred tým zabezpečoval vzdelávanie a výskumne tvoril pod hlavičkou Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Od roku 2010 sa pod profil KPPaPZ radí aj nezisková organizácia – Ústav psychologickej prevencie, n.o.,

Hlavným poslaním Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia v oblasti vzdelávania je:

  • garantovať a poskytovať psychologické vzdelanie študentom medziodborového bakalárskeho štúdia psychológie v kombinácii, študentom učiteľstva psychológie v kombinácii na magisterskom stupni štúdia
  • poskytovať psychologické a pedagogicko-psychologické vzdelanie budúcim učiteľom na Prírodovedeckej fakulte a Filozofickej fakulte UPJŠ
  • poskytovať rozširujúce štúdium školskej psychológie absolventom magisterského stupňa štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii
  • poskytovať akreditované aktualizačné kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl

V oblasti vedy a výskumu sa KPPaPZ zameriava na:

  • skúmanie rizikového správania mládeže a jeho prevencie

Tematická mapa, FF UPJŠ v Košiciach, Sokrates

Aktuality

Sleduj nás:


Študuj na UPJŠ