Prejsť na obsah

SPAN

1minút, 14sekúnd

 

Science for Prevention Academic Network (SPAN)

 

Science for Prevention Academic Network (SPAN) je projektom podporeným Európskou komisiou prostredníctvom Programu celoživotného vzdelávania (LLP) s cieľom vytvoriť akademickú sieť výskumníkov v oblasti prevencie a vzdelávania naprieč Európou. Projekt SPAN takýmto spôsobom vytvorí priestor pre rozširovanie najnovších vedecky overených postupov prevencie v oblasti výskumu, vzdelávania a praxe a podporí rozvoj inovatívnych ICT v prevenčnej vede.

SPAN je postavený na spolupráci veľkého počtu partnerských inštitúcií z rôznych európskych krajín, medzi ktoré sa zaradila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prostredníctvom Katedry pedagogickej psychológie a psychológie zdravia na Filozofickej fakulte.

 

The Science for Prevention Academic Network (SPAN) has been awarded an European Commission Lifelong Learning Programme (LLP) to support the establishment of a network of prevention scientists and education across Europe. The project will develop and share best practice in the prevention science education, training and workforce and; support the development of innovative ICT based content for prevention science.

The SPAN project involves a large number of partners and associate partners from different European countries and institutions. Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Faculty of Arts, Deparment of Educational Psychology and Health Psychology (Olga Orosova, Jozef Benka) is one of the partners of SPAN project.

 

Newletter no1
Newletter no2
Newletter no3
Newletter no4

SPAN POLICY BRIEF

 

 


Študuj na UPJŠ