Prejsť na obsah

Štúdium na katedre

1minút, 35sekúnd

Realizuje sa cez predmet:

Študentská vedecká konferencia (Bc., Mgr.)

Ako úspešne absolvovať tento predmet?

Študent potrebuje realizovať nasledovné kroky:

  1. Študent si po zapísaní predmetu v AIS-e na začiatku príslušného semestra dohodne školiteľa, ktorý má k téme vedeckej činnosti najbližšie.
  2. So školiteľom si dohodnú tému práce, názov a rozsah (10 strán textu).
  3. Študent po priebežných konzultáciách so školiteľom prácu predloží školiteľovi na posúdenie.
  4. Školiteľ následne udelí hodnotenie.

Najúspešnejšie práce zo ZS a LS príslušného akademického roka budú vybraté a prezentované ústnou formou na „Katedrovom kole ŠVOČ“, ktoré sa koná vždy začiatkom mája. Termín konania ŠVOČ je v predstihu zverejnený na webovej stránke Katedry filozofie a na nástennej tabuli v priestoroch Katedry filozofie.

Víťaz „katedrového kola“ postupuje do celoslovenskej súťaže  ŠVOČ.

Katedrové kolo sa uskutoční 11.5.2023 v rámci podujatia „Košické filozofické dni“. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 2. 5. 2023 u doc. Š. Juska.

Využite príležitosť ukázať svoj talent!

Bližšie informácie: stefan.jusko@upjs.sk

Aktuálne sylaby k jednotlivým predmetom nájdete pod týmto odkazom


Študuj na UPJŠ