Prejsť na obsah

Zo života katedry

12minút, 49sekúnd

Katedrové kolo ŠVOČ

Dňa 9. 5. 2024 o 13.00 sa uskutoční katedrové kolo ŠVOČ v učebni A2S6.

Prosíme aktívnych účastníkov, aby svoje práce zaslali všetkým členom katedry najneskôr do 6. 5. 2024.

Účasť všetkých študentov je vítaná.

Bližšie informácie: doc. PhDr. Štefan Jusko PhD.

Prenáška o filozofii a umelej inteligencii!

Dňa 16. apríla sa v priestoroch Minervy uskutoční pozvaná prenáška profesora Tomáša Hauera, odborníka na otázky etiky umelej inteligencie. Prednáška bude venovaná vysoko aktuálnej otázke umelej inteligencie a úlohe, ktorú v tomto kontexte môže zohrať súčasná filozofia.

Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!

Tretí ročník Košických filozofických dní!

V utorok a stredu, 19. a 20. marca, sa už po tretíkrát uskutočnia Košické filozofické dni organizované Katedrou filozofie UPJŠ v Košiciach v spolupráci so Slovenským filozofickým združením pri SAV v Bratislave.

V priebehu dvoch dní zaznejú prednášky a diskusie na najrôznejšie témy, od filozofického pohľadu na mimozemský život, cez otázku žien vo filozofii, či budúcnosť samotnej inštitúcie univerzity, až po diskusiu o výučbe filozofie, na ktorej sa budú podieľať súčasní, ako aj budúci učitelia filozofie.

Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!

Konferencia „Filozofia ako prekračovanie hraníc“

O dva týždne, v dňoch 25.–27. októbra sa na pôde našej fakulty pod záštitou Slovenského filozofického združenia, Filozofického ústavu SAV a Katedry filozofie UPJŠ uskutoční konferencia na tému „Filozofia ako prekračovanie hraníc“. Ústredným problémom bude otázka hraníc – čím sú, ako ich dokážeme konceptualizovať, rešpektovať, ale aj prekračovať, a ako nás v konečnom dôsledku ovplyvňujú. Počas troch dní odznejú prednášky približujúce sa k fenoménu hraníc a limitov z najrôznejších perspektív, ako napríklad morálnych a sociálno-politických, antropologických, epistemologických, logických, ale aj historických a interdisciplinárnych.

Presný priebeh konferencie nájdete v priloženom programe v anglickom a slovenskom jazyku. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní, tešíme sa na vás!


Prednáška profesora Floriana Stegera

Dňa 13.9. na pôdu našej katedry zavítal profesor Florian Steger z Univerzity v Ulme, ktorý je odborníkom na medicínsku etiku a históriu medicíny. Jeho prednáška s názvom Access to Healthcare: Social Integration and Social Diversity prezentovala výsledky aktuálneho medzinárodného európskeho výskumu s výrazným interdisciplinárnym charakterom, ktorého cieľom je zmapovať prístup marginalizovaných skupín obyvateľstva k zdravotnej starostlivosti v štyroch krajinách Európskej únie: v Nemecku, Chorvátsku, Slovinsku a Poľsku.


Kolokvium a prednáška s Petrom Urbanom

Dňa 12.6. v priestoroch našej katedry bude prednášať Petr Urban z Filozofického ústavu Akadémie vied v Prahe na tému spoločenskej súdržnosti.

Čo presne sa na prednáške dozviete? To vám už prezradí náčrt hlavných otázok a cieľov z pera samotného prednášajúceho:

Společenská soudržnost jako pojem, kterému je lepší se vyhnout? Co drží naši společnost pohromadě? A jak posilovat soudržnost společnosti v době krize, rostoucí polarizace a rozpadu tradičních hodnot? Tyto a podobné otázky již několik desetiletí poutají pozornost společenských vědců, politiků a tvůrců veřejných politik po celém světě. Pojem společenské soudržnosti, který stojí v centru tohoto zájmu, se stal často skloňovaným pojmem politických analýz a strategií, které upozorňují na rizika oslabující společenské soudržnosti a volají po nápravě. Co je ale vlastně společenská soudržnost? Proč je vůbec žádoucí? A je něčím hodnotným sama osobě, nebo kvůli tomu, že přispívá k dosažení jiného dobra? Cílem této přednášky je poukázat na četná úskalí, nejasnosti a rozpory, do kterých se pojem společenské soudržnosti zaplétá jak ve společenskovědním, tak i politickém diskurzu. Bližší analýza způsobů, jak je tento pojem v obou vzájemně propojených diskurzech užíván, odhalí jeho skrytá rizika a naznačí důvody, proč se tomuto pojmu raději vyhnout.

Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní!


Prednáška a kolokvium s profesorom Köglerom

V dňoch 29. a 30.5. sa na katedre uskutočnilo kolokvium pod vedením profesora Hansa-Herberta Köglera z University of North Florida v Jacksonville. Dva dni sa v príjemnej atmosfére diskutovalo o otázkach hermeneutiky, ako aj jej etických implikáciách v kontexte ľudských práv, či možnej univerzálnej morálky založenej na empatii. Ďakujeme všetkým účastníkom za podnetné otázky a živú diskusiu. Celú fotogalériu z podujatia nájdete na našom katedrovom Facebooku.


Prednáška a kolokvium s profesorom Köglerom z univerzity v Jacksonville!

V dňoch 29.5 a 30.5. našu katedru navštívi profesor Hans-Herbert Kögler, ktorý je odborníkom na hermeneutiku, kritickú teóriu, spoločenskú a politickú teóriu, či filozofiu jazyka.

V pondelok 29.5. odznie prednáška s názvom „Beyond Machiavellism and the Human Rights Regime: Sources for a Dialogic World Order“. Následne sa v utorok 30.5. uskutoční workshop na tému „Hermeneutics in Gadamer: Its Critics and Further Developments“.


Druhý ročník Košických filozofických dní!

Budúci týždeň, 10. a 11. mája sa pod názvom Filozofia v živote, život vo filozofii uskutoční druhý ročník Košických filozofických dní, kde vás čakajú zaujímavé prednášky.

V stredu 10. mája si na úvod vypočujeme prednášku docenta Sťahela na tému „Zánik a návrat „prírody“: K filozofickým skúmaniam problému antropocénu“ a v popoludňajších hodinách prebehne diskusia venovaná „nielen“ otázke Boha v náboženstve.

Vo štvrtok 11. mája začneme deň predstavením knižnej publikácie profesora Leška „Heidegger a Descartes“. Popoludní prevezmú iniciatívu naši študenti a predstavia svoje práce v rámci tohtoročnej ŠVOČ.

Presnejšie informácie ohľadom času a miesta nájdete na priloženom plagáte.

Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní. 😊


Workshop k umelej inteligencii! 28.3. naša katedra v spolupráci s Kempelenovým inštitútom umelej inteligencie zorganizovala workshop k etike umelej inteligencie. Záujemcovia mali možnosť dozvedieť sa, čo výskumníčky a výskumníci zaoberajúci sa etikou umelej inteligencie v Kempelenovom inštitúte inteligentných technológií robia, aké znalosti a zručnosti potrebujú, s kým vo svojej práci spolupracujú, a prečo sú znalosti z filozofie a etiky pre nich dôležité. Ďakujeme všetkým za podnetné otázky a diskusiu.


Milí študenti, 1. decembra vás pozývame na dve zaujímavé podujatia:

Diskusia na tému Prieniky a kontexty slobody. O 10:00 sa uskutoční verejná nahrávka relácie Kritikon, kde bude diskutovať aj naša kolegyňa docentka Adriana Jesenková o otázke slobody, zodpovednosti a tolerancie v médiách a umení, o úlohe umenia pri hľadaní empatického pohľadu na človeka a v neposlednom rade aj o filozofii ako ceste ku kritickému mysleniu. Všetci záujemcovia sú srdečne vítaní.

Miesto konania: Veľké štúdio, Moyzesova 7

Podujatie Čítame sa navzájom. Od 17:00 budeme spoločne uvažovať o témach porozumenia, rôznosti a tolerancie k inakosti, pričom vodidlom našich úvah budú práve vaše najobľúbenejšie literárne diela. Pokiaľ Vás myšlienka prečítať  2-3 minútový úryvok z prózy alebo poézie zaujala a chcete spoločne s nami načúvať rôznosti a premýšľať o nej prostredníctvom literárnych textov, napíšte na e-mailovú adresu: adriana.jesenkova(zavinac)upjs.sk , uveďte svoje meno a názov diela, z ktorého chcete prečítať úryvok. Tešíme sa na vás.

Miesto konania: Veľké štúdio, Moyzesova 7


Študentská vedecká odborná konferencia. 9. decembra sa v priestoroch Filozofického ústavu SAV v Bratislave uskutoční celoslovenské kolo ŠVOK, kde svoju prácu odprezentuje aj naša doktorandka. Program podujatia nájdete tu.


Milí poslucháči a priatelia podcastov Filozofia v kocke! Prihovárame sa Vám posledný krát a pozývame vás k filozofovaniu v online priestore s našou poslednou epizódou s názvom „Má zmysel študovať humanitné vedy?“ Pozvanie k diskusii prijala vedúca Katedry filozofie PhDr. Katarína Mayerová, PhD., ktorá objasňuje opodstatnenosť štúdia humanitných vied, nedokonalosti školského systému a ukazuje nám istú možnú perspektívu ako prispieť k popularizácii a osvete filozofického myslenia i v našom slovenskom priestore. Epizódu nájdete na platforme spotify.
Zároveň chceme všetkým našim poslucháčom v mene celého tímu Filozofia v kocke poďakovať za priazeň a ochotu s nami filozofovať prostredníctvom našich podcastov. Prajeme Vám veľa úspechov, nech Vás neopúšťa motivácia pri filozofovaní a štúdiu akéhokoľvek predmetu, ktorý Vás robí šťastným a naplneným. Veríme, že Ste nás nepočuli naposledy 😉

Tím Filozofia v kocke


Spolupráca KF FF UPJŠ v Košiciach s Ateliérom Ramagu v Spišskej Starej Vsi na projekte DECI CITU! Naši kolegovia M. Škára a PhDr. D. Hruška, PhD. sa zúčastnili diskusie v Ateliéri Ramagu v rámci projektu Deci citu. Z prvej diskusie, ktorá nesie názov „Filozofia a náboženstvo – odlišné brehy alebo spojené nádoby?“ Vám ponúkame youtube záznam. Odkaz na video tu.


Prvý ročník Košických Filozofických dní #2

Dňa 12. 5. 2022 sme pokračovali druhým dňom Prvého ročníka Košických filozofických dní. Na programe bola prednáška doc. Mgr. Adriany Jesenkovej, PhD. s názvom „Filozofia a etika spravodlivosti“, výstup Ing. Štefana Szabóa, PhD. „Filozofia a ekológia“ a diskusia „Filozofia a hudba“, ktorú viedli naši kolegovia doc. PhDr. Róbert Stojka, PhD., PhDr. Dušan Hruška, PhD. a Martin Škára – hudobný sprievod k diskusii zabezpečila kapela Zajida. Aj z druhého dňa Vám ponúkame malý fotosúhrn.

Veríme, že sa na Košických filozofických dňoch stretneme aj budúci rok a ešte vo väčšom počte 🙂

Odkaz na fotogalériu z druhého dňa KFD2022


Prvý ročník Košických Filozofických dní

Dňa 11. 5. 2022 sme v spolupráci so SFZ pri SAV slávnostne otvorili Prvý ročník Košických Filozofických dní. Počas prvého dňa sme mali možnosť si vypočuť výstup PhDr. Dušana Hrušku, PhD. s názvom „Filozofia a náboženstvá“ a prezentácie študentských prác v rámci ŠVOČ pod patronátom doc. PhDr. Štefana Juska, PhD. Súčasťou prednášok bola aj rozsiahla diskusia. Z prvého dňa Vám ponúkame fotogalériu (aj s našim sponzorom a maskotom)


Spolupráca KF FF UPJŠ v Košiciach s Ateliérom Ramagu v Spišskej Starej Vsi na projekte DECI CITU!

Naši kolegovia, M. Škára a PhDr. D. Hruška, PhD. sa zúčastnili diskusie v Ateliéri Ramagu v rámci projektu Deci citu. Z prvej diskusie, ktorá nesie názov „Filozofia a náboženstvo – odlišné brehy alebo spojené nádoby?“ Vám ponúkame youtube záznam.

Odkaz na video! 


Katedra Filozofie FF UPJŠ spustila vlastný youtube kanál!

Naši študenti a odoberatelia na ňom nájdu informácie o dianí na Katedre filozofie formou videozáznamov, podcastov, rozhovorov a foto-prehliadok.

Odkaz na kanál


Druhá epizóda podcastového projektu Filozofia v kocke

Milí kolegovia, študenti, poslucháči.

Viete ako čítať filozofický text? Je takéto čítanie nudné, zdĺhavé a nezrozumiteľné?

Doc. Kristína Bosáková z Katedry filozofie Vám priblíži ako filozofickému textu správne porozumieť. V podcaste Vám taktiež osvetlíme tematiku hermeneutického kruhu ako správneho porozumenia textu, ktorý nemusí byť len výsostne filozofický.

Druhá epizóda je dostupná na platformách spotify a soundcloud


Spustenie podcastu Filozofia v kocke

Milí kolegovia, študenti, ale predovšetkým POSLUCHÁČI!

Katedra filozofie pre Vás pripravila výnimočný projekt : Filozofické podcasty Filozofia v kocke, kde Vám každý mesiac Vám budeme prinášať zaujímavé filozofické témy s našimi pedagógmi z Katedry filozofie.

Nájdete nás na platformách spotify a soundcloud!

V prvej epizóde s názvom Čo je filozofia, kto je filozof a prečo filozofuje?  bol našim hosťom doc. Róbert Stojka.


Výberové prednášky pre študentov ZS 2019

V dňoch 28. 10. 2019 a 29. 10. 2019 sa na našej katedre už tradične uskutočnili Výberové prednášky pre študentov KFaDF. Pozvanie prednášať prijali doc. PhDr. Aleš Prázný, PhD., ktorého prednášky boli zamerané na ideu univerzity u K. Jaspersa a politické myslenie H. Arendtovej, a doc. Richard Sťahel, PhD. ktorý našim kolegom, doktorandom a študentom priblížil tému klimatickej krízy a jej filozoficko-politických súvislostí. Z prednášky doc. Richarda Sťahela, PhD. Vám prinášame malú fotogalériu.

  

  


Prednášky prof. Miklósa Nyíra 2019

Dňa 12. 11. 2019 sa na našej katedre uskutočnili prednášky prof. Miklósa Nyíra z Univerzity v Miskolci. Prednášky s názvami Hermeneutics as Paradigm-Change in Social Critique Practice and Event.The Primordial Idea of Mediality and the Re-conceptualization of Practice boli v prvom bloku zamerané na filozofickú hermeneutiku, sociálnu kritiku v náväznosti k Hegelovi, Nietzschemu, Heideggerovi, Gadamerovi a Rortymu, v druhom bloku na lingvistický výskum odkazujúc k práci francúzskeho jazykovedca Émila Benveniste a rozlíšeniu pojmov poiesis, praxis. Prednášok sa zúčastnili členovia katedry, doktorandi a aj študenti našej katedry.

  

 Študuj na UPJŠ