Prejsť na obsah

Pred desiatimi rokmi začal vychádzať Univerzál – časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach

1minút, 52sekúnd

 

Presne pred desiatimi rokmi – 23. apríla 2010 – vyšlo prvé číslo časopisu Univerzál. Periodikum pôvodne vychádzalo ako časopis študentov masmediálnych štúdií na Katedre slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, od roku 2012 vychádza ako časopis študentov Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach.
Na začiatku „príbehu“ Univerzálu stála myšlienka vytvoriť „mediálny trenažér“, v ktorom by mohli poslucháči masmediálnych štúdií na FF UPJŠ v reálnych redakčných podmienkach absolvovať komplexný proces tvorby žurnalistického celku a uplatniť tak poznatky, ktoré nadobudli z rôznych teoretických predmetov.
„Koncom roka 2009 som oslovil vtedajších druhákov-bakalárov. Zareagovali veľmi pozitívne a pružne. Rýchlo sa sformovala silná, agilná a veľmi schopná študentská redakcia na čele so šéfredaktorkou Luciou Lendelovou. A Univerzál bol na svete! Prvé číslo vyšlo 23. apríla 2010,“ zaspomínal si iniciátor myšlienky založenia študentského časopisu PhDr. Marián Gladiš, PhD., v pripravovanom jubilejnom vydaní Univerzálu.
Pod vznik časopisu sa podpísal prvý redakčný tím v zložení Lucia Lendelová, Ivica Gazdovičová, Lucia Lászlóová, Michal Lendel (vymyslel názov časopisu), Igor Tomaško a Vladimír Varecha (viacerí z nich – aj z ich nasledovníkov, ktorí pôsobili v redakcii v nasledujúcich rokoch – sa po skončení štúdia na FF UPJŠ úspešne uplatnili v mediálnej praxi), autorom pôvodného grafického riešenia a dodnes používaného loga Univerzálu je Róbert Soročina. Prvotná koncepcia bola všeobecnejšia, zameraná skôr na rôznorodosť žurnalistických žánrov. Témy, ktoré časopis Univerzál pôvodne prinášal, išli aj mimo pôdy fakulty a univerzity.
K nateraz poslednej výraznejšej formálno-obsahovej zmene došlo koncom roka 2015, keď sa vedenia redakcie ujal súčasný šéfredaktor Mgr. Igor Michalčík. Študentský časopis FF UPJŠ vtedy získal súčasnú graficko-obsahovú podobu, za ktorou aktuálne stoja aj PhDr. Gabriela Homoľová, Bc. Michal Rodziňák, Alexandra Fedorová, Ľubomíra Fehérová, Kristína Homroková, Alžbeta Palkoci, Michaela Pariľáková či Samuel Vladimír Sedlák.


Študuj na UPJŠ