UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania (Bc.) a pokyny k zápisu

na bakalárske štúdium na akademický rok 2020/2021

  • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
    (rodné číslo zadajte bez lomky)
    Poznámka:
    Odvolať sa proti rozhodnutiu prijímacej komisie je možné až po obdržaní rozhodnutia v písomnej forme (ktoré je oficiálnym potvrdením výsledku prijímacieho konania).
  • Zápis: termín a miesto konania zápisu študentov 1. ročníka budú upresnené
  • Harmonogram akademického roka 2020/2021​

Pokyny pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie

V autorizovanej zóne AiS2, v časti Žiadosti o ubytovanie, si po 20. 8. 2020 každý uchádzač o ubytovanie môže zistiť, či mu bolo pridelené ubytovanie. V prípade akceptovanej žiadosti je uvedené, v ktorom zmluvnom zariadení bolo pridelené ubytovanie.

 

Posledná aktualizácia: 07.07.2020