UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
AIS2

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania (Bc.)

na bakalárske štúdium na akademický rok 2022/2023

  • Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania
    (rodné číslo zadajte bez lomky)
    Poznámka:
    Odvolať sa proti rozhodnutiu prijímacej komisie je možné až po obdržaní rozhodnutia v písomnej forme (ktoré je oficiálnym potvrdením výsledku prijímacieho konania).
  • Výsledky prijímacieho konania si môžete pozrieť aj pomocou mobilnej aplikácie UniMAP (beta) – manuál

Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať.

Posledná aktualizácia: 02.05.2022