UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Filozofická fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania (Bc.) a pokyny k zápisu

na bakalárske štúdium na akademický rok 2019/20


Pokyny pre študentov, ktorým bolo pridelené ubytovanie

V autorizovanej zóne AiS2, v časti Ubytovanie, si po 20. 8. 2019 každý uchádzač o ubytovanie môže zistiť, či mu bolo pridelené ubytovanie. V prípade akceptovanej žiadosti je uvedené, v ktorom zmluvnom zariadení bolo pridelené ubytovanie.

Posledná aktualizácia: 18.06.2019