Prejsť na obsah

QS EECA

6minút, 4sekúnd

QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings sa zameriava na hodnotenie univerzít zo strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Tento ranking hodnotí inštitúcie najmä na základe ich akademickej reputácie a reputácie medzi zamestnávateľmi, ale berie do úvahy aj kvalitu publikačnej činnosti či počet študentov a zamestnancov. Hodnotenie pozostáva z 10 indikátorov rôznych váh:

Rankingový faktorPopis faktoraVáha
Akademická reputáciaúdaj sa získavajú na základe medzinárodného prieskumu QS Global Academic Survey, v ktorom sa zisťuje názor akademikov na kvalitu fungovania inštitúcií v ich odboroch30 %
Reputácia medzi zamestnávateľmiúdaj sa získavajú na základe medzinárodného prieskumu QS Global Employer Survey, v ktorom sa zisťuje názor zamestnávateľov z rôznych sektorov na kvalitu absolventov u nich zamestnaných20 %
Pomer akademických zamestnancov a študentovúdaje vychádzajú z počtu zapísaných študentov na jedného full-time akademického zamestnanca10 %
Počet článkov na akademického zamestnancaúdaje sa získavajú z databázy Scopus, ktoré majú odzrkadľovať vedeckú produktivitu akademických zamestnancov na základe počtu článkov na akademického zamestnanca10 %
Medzinárodná vedecká spoluprácaúdaje sa získavajú z databázy Scopus a počítajú sa použitím Margalefovho indexu10 %
Web Impactúdaje sa získavajú z rankingu Webometrics5 %
Počet akademických zamestnancov s PhD.údaj odzrkadľuje podiel kvalifikovaných zamestnancov s PhD. alebo jeho ekvivalentom pôsobiacich v inštitúcii5 %
Počet zahraničný akademických zamestnancovúdaj odzrkadľuje atraktivitu inštitúcie pre odborníkov zo zahraničia2,5 %
Počet zahraničných študentovúdaj odzrkadľuje atraktivitu inštitúcie pre študentov zo zahraničia2,5 %

Umiestnenie UPJŠ

V roku 2021 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umiestnila v rebríčku QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings 2022 na 126. mieste čím si polepšila oproti minulému roku a to aj napriek nárastu hodnotených univerzít z 400 v predošlom roku na 450. V rámci slovenska si zachovala 4. miesto zo 7 hodnotených univerzít. V rámci Česka a Slovenska bolo hodnotených 25 univerzít, pričom sa UPJŠ umietnila na 15. mieste, čím si polepšila o 4 miesta.


Tento ranking hodnotí inštitúcie najmä na základe ich akademickej reputácie a reputácie medzi zamestnávateľmi, ale berie do úvahy aj kvalitu publikačnej činnosti či počet študentov a zamestnancov.
 

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaUniverzita
21CZCharles University
72CZMasaryk University
123CZCzech Technical University in Prague
23=4CZBrno University of Technology
365CZPalacký University Olomouc
586SKComenius University in Bratislava
597CZCzech University of Life Sciences in Prague
628CZUniversity of Chemistry and Technology, Prague
659SKSlovak University of Technology in Bratislava
7410CZMendel University in Brno
8411CZVSB – Technical University of Ostrava
8712CZTomas Bata University in Zlin
9913SKTechnical University of Kosice
12514CZUniversity of West Bohemia
12615SKPavol Jozef Šafárik University in Košice
131=16CZTechnical University of Liberec
14317CZUniversity of Pardubice
14518CZUniversity of South Bohemia
148=19CZUniversity of Ostrava
159=20SKSlovak University of Agriculture in Nitra
168=21SKUniversity of Žilina
18522CZUniversity of Hradec Kralove
186=23SKConstantine the Philosopher University
231-24024CZSilesian University in Opava
301-35025CZJan Evangelista Purkyně University

V roku 2020 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umiestnila v rebríčku QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings 2021, ktorý tvorili univerzity a vysoké školy z krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie. V tomto roku sa počet hodnotených škôl navýšil na 400 univerzít a vysokých škôl (v roku 2019 to bolo 350). Tento ranking hodnotí inštitúcie najmä na základe ich akademickej reputácie a reputácie medzi zamestnávateľmi, ale berie do úvahy aj kvalitu publikačnej činnosti či počet študentov a zamestnancov.


Na základe celkového EECA hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 146. mieste, čím si polepšilo oproti minulému roku (150.). Spomedzi až 25 univerzít a vysokých škôl z Česka a Slovenska získala naša univerzita 19 miesto a zároveň bola 4. najlepšou zo siedmych slovenských univerzít, ktoré sa do tohto rankingu dostali.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaInštitúciaCelkové bodové hodnotenie
41CZUniverzita Karlova94,3
82CZMasarykova univerzita88,9
123CZČeské vysoké učení technické v Praze86
234CZVysoké učení technické v Brně74,7
375CZUniverzita Palackého v Olomouci69,1
516SKUniverzita Komenského v Bratislave60,1
597SKSlovenská technická univerzita v Bratislave58,5
638CZČeská zemědělská univerzita v Praze55,9
649CZVysoká škola chemicko‑technologická v Praze54,9
7410CZVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava46,6
7611CZMendelova univerzita v Brně46
8712CZUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně42,3
10213SKTechnická univerzita v Košiciach37,7
11114CZTechnická univerzita v Liberci34,8
11415CZZápadočeská univerzita v Plzni33,7
12216CZJihočeská univerzita v Českých Budějovicích32,2
12917CZUniverzita Pardubice30,5
11418CZOstravská univerzita27,6
14619SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach27,4
16119skSlovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre26,2
16520SKŽilinská univerzita v Žiline24,7
16821CZUniverzita Hradec Králové22,8
17722SKUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre22
251-30023-24CZUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
251-30023-24CZSlezská univerzita v Opavě

V roku 2019 sa Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach umiestnila v rebríčku QS EECA (Emerging Europe and Central Asia) University Rankings 2020, ktorý tvorilo 350 univerzít a vysokých škôl z krajín strednej a východnej Európy a strednej Ázie. Tento ranking hodnotí inštitúcie najmä na základe ich akademickej reputácie a reputácie medzi zamestnávateľmi, ale berie do úvahy aj kvalitu publikačnej činnosti či počet študentov a zamestnancov.

Na základe celkového EECA hodnotenia sa UPJŠ umiestnila na 150. mieste. Spomedzi až 24 univerzít a vysokých škôl z Česka a Slovenska získala naša univerzita 18 miesto a zároveň bola štvrtou najlepšou zo šiestich slovenských univerzít, ktoré sa do tohto rankingu dostali.

Celkové umiestnenieUmiestnenie v rámci CZ a SKKrajinaInštitúciaCelkové bodové hodnotenie
51CZUniverzita Karlova93,4
92CZČeské vysoké učení technické v Praze87,2
103CZMasarykova univerzita86,6
234CZVysoké učení technické v Brně76,6
445CZUniverzita Palackého v Olomouci66,7
486SKUniverzita Komenského v Bratislave64,7
557SKSlovenská technická univerzita v Bratislave59,6
628CZVysoká škola chemicko‑technologická v Praze54,5
659CZČeská zemědělská univerzita v Praze54
7510CZMendelova univerzita v Brně47,9
7711CZVysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava47
8512CZUniverzita Tomáše Bati ve Zlíně43,4
10413SKTechnická univerzita v Košiciach39,2
11214CZTechnická univerzita v Liberci36,9
11715CZZápadočeská univerzita v Plzni35,2
12316CZJihočeská univerzita v Českých Budějovicích34,1
13017CZUniverzita Pardubice32,4
15018SKUniverzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach29,2
16119CZOstravská univerzita27,5
16520SKŽilinská univerzita v Žiline26,8
16821CZUniverzita Hradec Králové26,5
17722SKUniverzita Konštantína Filozofa v Nitre25,1
251-30023-24CZUniverzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
251-30023-24CZSlezská univerzita v Opavě

Študuj na UPJŠ