Prejsť na obsah

SFS – Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe

1minút, 23sekúnd

Garant: Mgr. Eva Hruščová, PhD

Filozofická fakulta

Anotácia: Predmet o mäkkých a tvrdých zručnostiach potrebných na uplatnenie sa na trhu práce v rámci centier zdieľaných podnikových služieb má za cieľ poskytnúť študentom sadu efektívnych komunikačných nástrojov. Spoločnosti asociované v rámci Business Service Center Fóra (BSCF) pod hlavičkou Americkej obchodnej komory na Slovensku zamestnávajú vyše 31 000 zamestnancov na plný pracovný úväzok a identifikovali mäkké komunikačné zručnosti ako jedni z najdôležitejších a zároveň najmenej rozvinutých kompetencií čerstvých absolventov vstupujúcich na trh práce.

Predmet má za cieľ prispieť k zvyšovaniu prierezových mäkkých a tvrdých zručností potrebných pre prax nie len v centrách zdieľaných služieb, ale široko uplatniteľných na trhu práce. Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní asertívnejšie komunikovať, riešiť konflikty vyvstávajúce na pracovisku, efektívne dostávať a poskytovať spätnú väzbu, ako aj ovládať základy práce v účtovných systémoch či programovacích jazykoch. Po absolvovaní sa bude udeľovať certifikát AmCham v spolupráci s UPJŠ.

Stupeň štúdia: všetky študijné programy magisterského stupňa na fakultách UPJŠ

KAaA/SFS/18 – Zručnosti pre úspech – z univerzity do praxe
Rozsah (pred./cv.) Počet hodín (pred./cv.) Počet kreditov Ukončenie Semester Akademický rok Informačný list
2/0 28/0 3 2018/2019 zrucnosti.pdf
Vyučujúci: Dr. h. c. prof. Mgr. Slávka Tomaščíková, PhD.

Študuj na UPJŠ