Prejsť na obsah

Harmonogram akademického roka

3minút, 20sekúnd

 

Harmonogram akademického roka 2023/2024


UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

Harmonogram výučby pre AR 2022/2023
Začiatok výučby v zimnom semestri19.09.2022 od 13.00 hod.
Slávnostné otvorenie akademického roka19.09.2022 od 10.30 hod.
Výučba v zimnom semestri19.09.2022 – 22.12.2022 (14t)
Zimné prázdniny27.12.2022 – 30.12.2022
Skúškové obdobie ZS02.01.2023 – 10.02.2023 (6t)
Výučba v letnom semestri13.02.2023 – 19.05.2023 (14t)
Skúškové obdobie LS22.05.2023 – 30.06.2023 (6t)
Hlavné prázdniny03.07.2023 – 31.08.2023
Centrálna zmena v rozvrhu výučby03.05.2023 (streda) bude rozvrhovaná ako pondelok
Harmonogram podujatí celouniverzitného charakteru pre AR 2022/2023
Deň otvorených dverí – UPJŠ21.10.2022
Promócia „PhD.“ na UPJŠ28.10.2022 od 10.00 hod.
Rektorské voľno31.10.2022, 11.04.2023
Dekanské voľnonovember 2022
Univerzitné dni športu14.11.-16.11.2022
Celokošické podujatia ku Dňu boja za slobodu a demokraciu – prijatie študentov UPJŠ rektorom16.11.2022
Zasadnutie VR UPJŠ25.11.2022
Deň stáží25.11.2022
XI. Reprezentačný bál UPJŠ03.02.2023
Zasadnutie VR UPJŠ17.03.2023
Deň kariéry19.04.2023
Zasadnutie VR UPJŠ26.05.2023
Stretnutie akademickej obce UPJŠ08.06.2023
Juniáles16.06.2023
Univerzita bez hraníc10.07. – 14.07.2023
Harmonogram podujatí fakultného charakteru pre AR 2022/2023
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na FFPodľa schválených podmienok PK
Úvodné sústredenie študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia na PF05.09.2022 – 09.09.2022
Pedagogický deň na PrávF12.09.2022
Pedagogický deň na FVS12.09.2022
Úvodné sústredenie študentov 1. ročníka na LF (výučba v SJ/výučba v AJ)13.09.2022 – výučba v SJ (Aula LF) 14.09.2022 – výučba v AJ (Aula LF)
Promócia absolventov Bc., Mgr. a RNDr. na PF16.09.2022 (Aula LF)
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na FF24.09.2022 (Aula LF)
Imatrikulácia 1. ročníkov bakalárskeho štúdia na FFoktóber – november 2022 (Aula LF)
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia FVS14.10.2022 (Aula FVS)
Zlatá promócia LF14.10.2022 (Aula LF)
Imatrikulácia 1. ročníkov bakalárskeho štúdia na PrávF21.10.2022 (Aula LF)
Imatrikulácia 1. ročníkov na LFnovember 2022 (Aula LF)
Imatrikulácia na ÚTVŠ10.11.2022
Imatrikulácia 1. ročníkov na PF11.11.2022 (Historická aula)
Imatrikulácia 1. ročníkov bakalárskeho štúdia na FVS14.11.2022
Deň otvorených dverí LFfebruár 2023
Deň otvorených dverí PF02.02.2023
Deň otvorených dverí ÚTVŠ03.02.2023
Deň otvorených dverí FF10.02.2023
Deň otvorených dverí FVS15.02.2023
Deň otvorených dverí PrávF21.02.2023
Výročné stretnutie akademickej obce PFmarec 2023
Promócia doktorov práv na PrávFapríl 2023
Študentská vedecká konferencia na LFapríl 2023
Sciencefest PF (ŠVK a sprievodné podujatia)19.04.2023
Zlatá promócia PF19.04.2023
Športové dni PF (dekanské voľno na PF)20.04.2023
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na LFjún/júl 2023
Prijímacie konanie na Bc., Mgr., MUDr., MDDr. štúdium na LFtalentové: 26.05.2023 písomné: 12.06.2023 – 16.06.2023 náhradný termín: 20.06.2023
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na PF05.06.2023 – 09.06.2023
Prijímacie konanie na bakalárske denné štúdium na ÚTVŠ15.06.-16.06.2023
Prijímacie konanie na bakalárske denné štúdium na PF (zverejnenie výsledkov PK)09.06.2023
Prijímacie konanie na bakalárske denné a externé štúdium na FVS (zverejnenie výsledkov PK)15.06.2023
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PF19.06.2023 – 30.06.2023
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na ÚTVŠ23.06.2023 (Historická aula)
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PrávF26.6.2023 -7.7.2023
Promócia absolventov magisterského štúdia na PF26.06.2023 (Aula LF)
Promócia absolventov magisterského štúdia na FVS27.06.2023 (Aula LF)
Promócia absolventov magisterského štúdia na PrávF28.06.2023 (Aula LF)
Promócia absolventov LF29.06.2023 – 30.06.2023 (Aula LF)
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na FVS (zverejnenie výsledkov)30.06.2023
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FVSjúl 2023
Promócia absolventov magisterského štúdia na FF01.07.2023  (štátne divadlo)
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na PrávF07.07.2023
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na PF (zverejnenie výsledkov)do 31.08.2023
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na FFna základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na bakalárske a magisterské štúdium na PrávFna základe schválených podmienok

Študuj na UPJŠ