Prejsť na obsah

Harmonogram akademického roka

3minút, 16sekúnd

 

Harmonogram akademického roka 2024/2025 nové!


UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024

Harmonogram výučby pre AR 2023/2024
Slávnostné otvorenie akademického roka18.09.2023 od 10.30 hod.
Začiatok výučby v zimnom semestri18.09.2023 od 13.00 hod.
Výučba v zimnom semestri18.09.2023 – 22.12.2023 (14t)
Zimné prázdniny27.12.2023 – 01.01.2024
Skúškové obdobie ZS02.01.2024 – 09.02.2024 (6t)
Výučba v letnom semestri12.02.2024 – 17.05.2024 (14t)
Skúškové obdobie LS20.05.2024 – 28.06.2024 (6t)
Hlavné prázdniny01.07.2024 – 31.08.2024
Centrálna zmena v rozvrhu výučby(25.04.2024) štvrtok bude rozvrhovaný
ako streda
Harmonogram podujatí celouniverzitného charakteru pre AR 2023/2024
Deň otvorených dverí – UPJŠ20.10.2023
Inaugurácia rektora24.10.2023
Promócia „PhD.“ na UPJŠ27.10.2023 AULA LF
Rektorské voľno02.04.2024
Univerzitné dni športu13.11.2023 -15.11.2023
Celokošické podujatia ku Dňu boja za slobodu a demokraciu – prijatie študentov UPJŠ rektorom16.11.2023
Zasadnutie VR UPJŠ01.12.2023
Deň stáží24.11.2023
Reprezentačný bál UPJŠ09.02.2024
Zasadnutie VR UPJŠ08.03.2024
Deň kariéry10.04.2024
Zasadnutie VR UPJŠ24.05.2024
Stretnutie akademickej obce UPJŠ06.06.2024
Juniáles14.06.2024
Univerzita bez hraníc08.07.2024 – 12.07.2024
Harmonogram podujatí fakultného charakteru pre AR 2023/2024
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na FFna základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na FFna základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na bakalárske a magisterské
štúdium na PrávF
na základe schválených podmienok
Úvodné sústredenie študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia na PF04.09.2023 – 08.09.2023
Pedagogický deň na PrávF06.09.2023
Pedagogický deň na FVS11.09.2023 – 12.09.2023
Úvodné sústredenie študentov 1. ročníka na LF (výučba v SJ/výučba v AJ)12.09.2023 a 13.09.2023 – Aula LF
Promócia absolventov Bc., Mgr. a RNDr. na PF14.09.2023 – Aula LF
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na FF23.09.2023 (sobota) – Aula LF
Imatrikulácia 1. ročníkov bakalárskeho štúdia na FFoktóber – november 2023
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia FVS13.10.2023 – Aula FVS
Zlatá promócia LF19.10 a 20.10.2023 – Aula LF
Imatrikulácia 1. ročníkov bakalárskeho štúdia na PrávF13.10.2023 – Aula LF
Imatrikulácia 1. ročníkov na LFnovember 2023 – Aula LF
Imatrikulácia na ÚTVŠ03.11.2023 – Historická aula
Imatrikulácia 1. ročníkov na PF10.11.2023 – Historická aula
Imatrikulácia 1. ročníkov bakalárskeho štúdia na FVS13.11.2023
Deň otvorených dverí LFfebruár 2024
Deň otvorených dverí PF01.02.2024
Deň otvorených dverí ÚTVŠ09.02.2024
Deň otvorených dverí FF09.02.2024
Deň otvorených dverí FVS14.02.2024
Deň otvorených dverí PrávF20.02.2024
Výročné stretnutie akademickej obce PFmarec 2024
Promócia doktorov práv na PrávFapríl 2024
Študentská vedecká konferencia na LFapríl 2024
Zlatá promócia11.04.2024 Historická aula
PFSciencefest PF (ŠVK a sprievodné podujatia)17.04.2024
Prírodovedecké dni PF (dekanské voľno na PF)17.04.2024 – 18.04.2024
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na LFna základe schválených podmienok
Prijímacie konanie na Bc., Mgr., MUDr., MDDr. štúdium na LFtalentové: 24.05.2024
písomné: 10.06.2024 – 14.06.2024
náhradný termín: 18.06.2024
Prijímacie konanie na bakalárske štúdium na PFjún 2024
Prijímacie konanie na bakalárske denné štúdium
na PF (zverejnenie výsledkov PK)
07.06.2024
Prijímacie konanie na bakalárske denné štúdium na ÚTVŠ13.06.2024
Prijímacie konanie na bakalárske denné a externé štúdium na FVS (zverejnenie výsledkov PK)14.06.2024
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PF17.06.2024 – 28.06.2024
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na ÚTVŠ21.06.2024 (Historická aula)
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na PrávF24.06.2024 – 04.07.2024
Promócia absolventov magisterského štúdia na PF24.06.2024 – Aula LF
Promócia absolventov magisterského štúdia na FVS25.06.2024 – Aula LF od 14:00
Promócia absolventov magisterského štúdia na PrávF26.06.2024 – Aula LF
Promócia absolventov LF25.06.2024 – Aula LF do 12:00
27.06.2024 a 28.06.2024 – Aula LF
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na FVS (zverejnenie výsledkov)28.06.2024
Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FVSjúl 2024
Promócia absolventov magisterského štúdia na FF29.06.2024 (sobota) – Aula LF
Promócia absolventov bakalárskeho štúdia na PrávF04.07.2024
Prijímacie konanie na magisterské štúdium na PF (zverejnenie výsledkov)do 31.08.2024

Študuj na UPJŠ