Prejsť na obsah

Folklórny súbor Hornád

0minút, 36sekúnd

Folklór je naša láska

Folklórny súbor Hornád je ľudovo-umelecké teleso Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a vďaka svojej viac ako 50-ročnej tradícií patrí medzi popredné súbory na Slovensku. Súbor poskytuje mladým ľuďom v Košiciach možnosť aktívne sa spolupodieľať na zachovávaní tradícií a aktívne sa zapojiť do folklórneho diania na Slovensku.

Od roku 2011 pracuje a tvorí Folklórny súbor Hornád pod záštitou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vďaka tomu sa v roku 2012, 2014, 2015, 2016, 2019 a 2021 stal laureátom celoslovenskej súťaže akademických folklórnych súborov Akademická Nitra/Akademický Zvolen.


Študuj na UPJŠ