Prejsť na obsah

Minerva

1minút, 27sekúnd

Priestory zrekonštruovanej budovy v areáli UPJŠ na Moyzesovej ulici č. 9 v Košiciach – MINERVA začali v stredu 16. 9. 2015 naplno slúžiť svojmu účelu. Návštevníci z radov študentov, ale aj zamestnancov a hostí univerzity môžu využívať služby útulnej kaviarne Minerva s letnou terasou na prízemí. Kapacita kaviarne je 60 osôb. Dominantou prvého poschodia je architektonicky zaujímavá multifunkčná spoločenská sála s vyvýšeným javiskom a kapacitou hľadiska 50 osôb, ktorá je voľne prepojená s podkrovím, kde sa nachádza otvorená galéria s výhľadom na spoločenskú sálu. Sála je predurčená na literárne, recitačne a hudobné podujatia, diskusie a výstavy. Svoj priestor tu môžu nájsť aj rôzne workshopy, tvorivé dielne a iné študentské univerzitné aktivity.

V podkroví a na 1. poschodí sídli aj Univerzitné poradenské centrum UPJŠ v Košiciach (UNIPOC), ktoré ponúka poradenské služby pre všetkých študentov UPJŠ, vrátane študentov so špeciálnymi edukačnými potrebami. 

V MINERVE majú študenti možnosť využívať univerzitnú internetovú WiFi sieť a svoje notebooky a iné podobné zariadenia si môžu pripojiť aj do elektrickej siete.

 • Správca rezervácie priestorov Minerva (okrem kaviarne):
  Asistentka rektora (tel.: 055/234 1132, helena.frankova@upjs.sk)
  Asistentka kvestora (tel.: 055/234 1161, andrea.janosikova@upjs.sk)
   
 • Správca budovy Minerva (okrem kaviarne):
  Marek Lipták (tel.: 055/234 1522, marek.liptak@upjs.sk)
  – zabezpečuje koordináciu služieb prevádzkovaných v budove
  – prevádzková doba budovy: od 8.00 do 16.00 hod.
  – podujatia plánované po 16.00 hod. po udelení súhlasu kvestorom UPJŠ
   
 • Prevádzka kaviarne (prízemie):
  Zodpovedný: riaditeľ ŠDaJ Ing. Jozef Maligda (tel.: 055/234 1680, jozef.maligda@upjs.sk)

 


Študuj na UPJŠ