Prejsť na obsah

Študentský rozhlas Košice

1minút, 11sekúnd
IRŠ ŠtuRKo – Študentský rozhlas Košice
Medická 6, 040 11

ŠtuRKo je študentské rádio pôsobiace pri Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré vzniklo na základoch Rádia Univerzita. V súčasnej podobe vysiela od roku 2006. Vysielacie a nahrávacie štúdio sídli na univerzitných internátoch na Medickej 6.

            Poslaním ŠtuRK-a je rozvíjať jazykové, komunikačné, technické a kreatívne schopnosti študentov univerzity a vychovalo už nejdeného profesionála. V súčasnosti pôsobí v rádiu 22 členov, no tento počet sa často mení, pretože na začiatku každého semestra organizuje Študentský Rozhlas Košice konkurz. Môžu sa ho zúčastniť študenti všetkých fakúlt bez ohľadu na zameranie. Uchádzači sú prijímaní na pozície moderátora, redaktora, vysielacieho a postprodukčného technika, dramaturga, DJ-a alebo fotografa.

ŠtuRKo vysiela prostredníctvom internetového stream-u na stránke www.sturko.sk. Poslucháči majú na výber z relácii Pod Prúdom, Klapka, ShowFashion, CultStreat, Drsné Melódie a mnoho ďalších. Vysielanie prebieha od pondelka do štvrtka, v čase od 19:00 do 23:00. Súčasťou každej relácie sú aj krátke správy z prostredia univerzity.

Študentský Rozhlas Košice úzko spolupracuje s rôznymi univerzitnými inštitúciami. Poskytuje technickú a zvukovú podporu pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.

 


Študuj na UPJŠ