Prejsť na obsah

Televízny štáb

0minút, 38sekúnd

Televízny štáb
Akademický rok 2023/2024

Bc. Daša Popovičová
šéfredaktorka
slovakisticko-mediálne štúdiá, KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

Členovia televízie:
Alica Matisová – redaktorka

Alina Zemančíková – redaktorka

Andrea Hudáková – redaktorka

Barbora Hudáková – kameramanka a redaktorka

Benita Belicová – kameramanka

Beáta Fülöpová – redaktorka

Damián Rybovič – strih

Diana Havirová – redaktorka

Milana Kovalenko – redaktorka

Kseniya Lemeshevskaya – kameramanka a redaktorka

Laura Krakovská – strih

Lenka Bezegová – kameramanka

Mária Hardoňová – redaktorka

Matúš Baňas

Nikola Bukovinská – kameramanka

Nikoleta Romaňaková – kameramanka

Nina Bálintová – redaktorka

Odborné poradenstvo:

doc. Mgr. Ján Sabol, PhD., ArtD.
KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

PhDr. Jozef Puchala, PhD.
KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach

Mgr. Peter Getlík, PhD.
KSSFaK, FF UPJŠ v Košiciach


Študuj na UPJŠ