Prejsť na obsah

Kontakt

0minút, 24sekúnd

ZODPOVEDNÁ KOORDINÁTORKA PROJEKTU:
Event managerka
Mgr. Lucia Kateržabeková
tel.: 055/234 1138, mobil: 0940 630 356
e-mail: lucia.katerzabekova@upjs.sk

ČLENKY ORGANIZAČNÉHO TÍMU:

Manažérka marketingu a komunikácie
RNDr. Jaroslava Oravcová, PhD.
tel.: +421 55 234 1119, mobil: +421 905 344 299
e-mail: jaroslava.oravcova@upjs.sk

Tlačová referentka a hovorkyňa
Mgr. Laura Hoľanová
tel.: +421 55 234 1550, mobil: +421 905 385 911
e-mail: laura.holanova@upjs.sk

Referentka pre marketing a sociálne siete
Mgr. Ema Bálintová
tel.: +421 55 234 1584, mobil: +421 948 137 062
e-mail: ema.balintova@upjs.sk

Grafička
Kristína Basová
tel.: +421 55 234 1253, mobil: +421 948 202 112
e-mail: kristina.basova@upjs.sk


Študuj na UPJŠ