Prejsť na obsah

Laboratórium inteligentných dátových analýz – LIDA

4minút, 51sekúnd

Laboratórium inteligentných dátových analýz (LIDA) Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) pod vedením doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD., vzniklo v rámci riešenia projektu zo ŠF EÚ „CaKS – Centrum excelentnosti informatikých vied a znalostných systémov“ (ITMS 26220120007) a je umiestnené v budove Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na Jesennej 5. LIDA slúži na efektívnu virtuálnu kolaboráciu geograficky vzdialených tímov, centrálny monitoring a archivačný systém pre videokonferenčné aktivity centra excelentnosti. Umožňuje tiež prezentáciu výsledkov vedeckovýskumných kolektívov, ako aj doktorandov a študentov magisterského štúdia pôsobiacich v oblasti znalostných technológií.

LIDA bolo v rámci projektu CaKS vybavené špičkovou výpočtovou a prezentačnou technikou, ako aj špecializovanou technikou na zber dát v celkovej sume 307 369,79 €. Rekonštrukcia priestorov v celkovej výške 15 258,81 € bola hradená z toho istého projektu a zo zdrojov Ústavu informatiky PF UPJŠ.

Distribuované dátové úložisko je integrálnou súčasťou LIDA a umožňuje zdieľanie dát a výpočtov (obr. 1). Jeho základom je distribuovaná infraštruktúra pozostávajúca z centrálneho servera a úložiska umiestneného v Košiciach (UPJŠ) a z dvoch satelitných úložných serverov umiestnených v Banskej Bystrici (Univerzita Mateja Bela) a v Žiline (Žilinská Univerzita). Každý uzol tohto prepojenia pozostáva z patrične dimenzovaného viacprocesorového servera, diskového poľa a záložnej jednotky, umiestnených v montážnom stojane so stabilizovaným a zálohovaným zdrojom napätia. Pre prepojenie úložných komponentov vnútri uzla bola navrhnutá technológia Fibre Channel. Uzly sú vzájomne prepojené akademickou sieťou SANET v prípojných miestach s dátovou priepustnosťou 1 Gb/s. Infraštruktúra slúži na zhromažďovanie dát, vývoj a testovanie algoritmov na vyhľadávanie, triedenie, reprezentáciu a interpretáciu znalostí. Konfiguráciu centrálneho uzla v Košiciach tvorí:

  • diskové pole HP EVA4400 (Enterprise Virtual Array) s neformátovanou kapacitou 16,8 TB s vysokou priepustnosťou technológiou Fibre Channel (8 Gb/s). V duplexnom pripojení dosahuje priepustnosť 1,6 GB/s;
  • multiprocesorový server HP BladeSystem c7000 so štrnástimi výkonnými modulmi BL460c G6, každý so štvorjadrovým procesorom Intel E5520 a s trojkanálovým prístupom k DDR3 SDRAM pamäti 12 GB;     každý modul obsahuje dve 10 Gb/s rozhrania Ethernet, dve 8 Gb/s optické rozhrania FC a dva lokálne pevné disky 72 GB SAS (15000 rpm SFF); BladeSystem je ďalej doplnený dvomi prepínačmi Ethernet 1 Gb/s a dvomi 8-portovými prepínačmi SAN FC (8 Gb/s);
  • záložná pásková knižnica HP MSL4048 s obsluhou 48 páskových médií 1,6 TB technológie LTO-4 s celkovou komprimovanou kapacitou 76,8 TB;
  • montážny stojan s riadiacim serverom HP X1800, konzolou, stabilizovaným zdrojom a záložným zdrojom napätia HP R5500 (5500 VA).

Prezentačnú zostavu laboratória tvoria 2  dátové projektory  Optima EP782   s HDMI vstupmi a  WiFi modulmi, plátnom a prepínačom obrazu a demonštračný počítač HP Compaq 8100 Elite s nízkou hlučnosťou a dvoma grafickými výstupmi (obr. 2). Na riadenie, monitorovanie a záznam videokonferenčných prenosov sa používa monitorovací server HP ML150 G6. Na prácu v laboratóriu sú k dispozícii mobilné pracovné stanice HP EliteBook 8540p (10 ks) (obr. 3). Laboratórium disponuje vysokorýchlostným internetovým pripojením s aktívnymi sieťovými komponentmi a EVO setom pre realizáciu videokonferencií (obr. 4).

Zostava na zber dát je tvorená tromi špecifickými prístrojmi:

1. Zariadenie EEG 2/32 – Brainfeedback III (obr. 5 a 6) s programom Brainfeedback III firmy Alien je určené predovšetkým  na vykonávanie profesionálnej tréningovej terapie EEG biofeedback, ale vzhľadom na to, že je možné doplniť softvér o ukladanie nameraných údajov, zariadenie a pridaný softvér sú vhodné na záznam údajov, ktoré sa budú využívať pri modelovaní niektorých procesov pomocou umelých neurónových sietí.

2. Digitálny ultrazvukový diagnostický prístroj WED-180 (obr. 7) používa mikropočítačovú technológiu s vysokým rozlíšením, používa mikropočítačovú kontrolu, digitálny skenovací konvertor, digitálnu tvorbu lúčov, dynamický otvor v reálnom čase, dynamickú prijímaciu apodizáciu v reálnom čase, dynamické zaostrovanie v reálnom čase, digitálny frekvenčný sken, multisekvenčné zaostrovanie, dynamické filtrovanie a robí koreláciu snímok. Tieto možnosti nám poskytujú čistý a stabilný obraz s vysokým rozlíšením. Aj keď sa toto zariadenie môže používať v nemocniciach, ambulanciách a na klinikách pre vyšetrenie vnútorných orgánov (pečeň, močový mechúr, slezina, obličky a iné), v LIDA sa bude využívať hlavne na získavanie a zaznamenávanie ním vytvorených údajov (pod dohľadom odborníkov), aby sa mohlo pracovať s textúrami takto získaných obrazov a z nich získavať informácie o anomáliách v obrazoch.  Príklad ultrazvukového obrázku dlane je na obr. 8.

3. NextEngine 3D Scanner HD (obr. 9) skenuje objekty v plnej farbe pomocou laserovej technológie s dostatočnou presnosťou. Jeho prelomová technológia spracovania 3D obrazu poskytuje rozsiahle možnosti použitia v rôznych oblastiach, napríklad  pri vytváraní rôznych návrhov výrobkov a tvarov, v umení, v medicíne. Cieľom výskumu je hľadať algoritmy pre spracovanie 3D obrazov (údaje budú získané pomocou tohto prístroja) ako aj hľadať rôzne anomálie v nich.
 

 


Študuj na UPJŠ