Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2007

0minút, 36sekúnd

     V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedeckého poznania učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola Cena rektora v roku 2007 udelená:

  • prof. PhDr. Pavlovi Stekauerovi, DrSc. za významný prínos k rozvinutiu teoretického a metodologického pohybu pri výskume slovnej zásoby anglického jazyka na všeobecnolingvistickom základe
     
  • doc. RNDr. Vladimírovi Zeleňákovi, PhD. za významný prínos v oblasti štúdia usporiadaných nanopórovitých materiálov ako pokrokových sorbentov, nosičov liečiv alebo magnetických nanočastíc a za vynikajúcu grantovú úspešnosť.

Študuj na UPJŠ