Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2010

0minút, 19sekúnd

     V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos v oblasti vedeckého poznania učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach bola Cena rektora v roku 2010 udelená:

  • prof. RNDr. Eve Čellárovej, DrSc., za vynikajúce vedeckovýskumné výsledky dosiahnuté vo vednom odbore Genetika.

Študuj na UPJŠ