Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2011

0minút, 25sekúnd

V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2011 udelená:

  • doc. PhDr. Márii Mičaninovej, CSc., za dosiahnuté výsledky v oblasti výskumu dejín židovskej filozofie;
     
  • doc. RNDr. Rastislavovi Vargovi, PhD., za vynikajúce výsledky dosiahnuté v oblasti výskumu magnetických mikrodrôtov.
     

Študuj na UPJŠ