Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2014

0minút, 39sekúnd

   V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2014 udelená:

  • prof. RNDr. Viliamovi Geffertovi, DrSc., za získanie viacerých prelomových vedeckých výsledkov a významnú publikačnú činnosť v oblasti teoretickej informatiky.
     
  • prof. PaedDr. Štefanovi Šutajovi, DrSc., za významnú publikačnú činnosť v oblasti dejín 20. storočia a za rozvoj bádania v oblasti historických vied na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
     
  • prof. MUDr. Ivanovi Tkáčovi, PhD., za vedecký prínos v oblasti diabetológie a za významnú publikačnú činnosť.

     


Študuj na UPJŠ