Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2015

0minút, 47sekúnd

    V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2015 udelená:

  • prof. JUDr. Alexanderovi Bröstlovi, CSc., za významný vedecký prínos v oblasti teórie štátu a práva na Slovensku, za významnú vedeckú, prekladateľskú a zostavovateľskú publikačnú činnosť a za sprístupnenie diel významných svetových právnych filozofov slovenskej odbornej právnej komunite. 
     
  • prof. RNDr. Kataríne Cechlárovej, DrSc., za mimoriadny vedecký prínos k rozvoju ekonomickej a finančnej matematiky a za významnú publikačnú činnosť.
     
  • prof. MVDr. Jánovi Mojžišovi, DrSc., za vedecký prínos v oblasti výskumu prírodných anti-kancerogénnych látok a za významnú publikačnú činnosť.

Študuj na UPJŠ