Prejsť na obsah

Cena rektora udelená v roku 2016

0minút, 35sekúnd

    V zmysle ustanovení Štatútu Ceny rektora Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach za významný prínos učiteľov a vedeckých pracovníkov Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v oblasti vedy a výskumu bola Cena rektora v roku 2016 udelená:

  • prof. RNDr. Petrovi Kollárovi, DrSc. za významný vedecký prínos v oblasti výskumu magnetizačných procesov magneticky mäkkých kompozitných materiálov
     
  • doc. PaedDr. Lívii Körtvélyessy, PhD. za mimoriadne vedecké výsledky vo výskume v oblasti anglickej jazykovedy, ktoré boli publikované v monografii pod názvom Evaluative Morphology from a Cross-Linguistic Perspective v Cambridge: Cambridge scholars Publishing v roku 2015.

Študuj na UPJŠ