Prejsť na obsah

Kontakty

1minút, 5sekúnd

prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.
prorektora pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium
e-mail: monika.halanova@upjs.sk

prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.
prorektora pre vedu, výskum a agendu grantov
e-mail: renata.orinakova@upjs.sk

Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice
VoIP: +421 55 234 1160

Referát pre vedu a výskum
Mgr. Zuzana Veselovská

Rektorát UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: zuzana.veselovska@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 1158


Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
Mgr. Zuzana Tomková

Dekanát LF UPJŠ v Košiciach, Trieda SNP 1, 040 66 Košice
e-mail: zuzana.tomkova@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 3316

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
RNDr. Dana Gecelovská, PhD.

Dekanát PF UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: dana.gecelovska@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 2123

Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Ing. Aneta Gonosová

Dekanát PrávF UPJŠ v Košiciach, Kováčska 26, 040 01 Košice
e-mail: aneta.gonosova@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 4109

Fakulta verejnej správy UPJŠ v Košiciach
PhDr. Viera Bačíková

Dekanát FVS UPJŠ v Košiciach, Popradská 66, 041 32 Košice
e-mail: viera.bacikova@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 5183

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach
Mgr. Gabriela Onušková, PhD.

Dekanát FF UPJŠ v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice
e-mail: gabriela.onuskova@upjs.sk, VoIP: +421 55 234 7116


Študuj na UPJŠ