Prejsť na obsah

Nositelia čestného titulu „Doctor honoris causa“ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1minút, 29sekúnd
2020 Maciej Banach – Vnútorné choroby, Poľská republika
2019 Rudolf Schuster – Politológia, Slovenská republika
2018 Robert Alexy – Právo, Nemecko
2016 Pavel Rychetský – Právo, Česká republika
2015 Jochen Harant – Matematika, Nemecko
2013 Gianni Buquicchio – Právo, Taliansko
2010 Mark William Meisel – Fyzika, USA
2009 Miklós Bauer – Otorinolaryngológia, Maďarská republika
2008 Jean-Paul Costa – Právo, Francúzsko
Milan Sobotka – Dejiny filozofie, Česká republika
Teodor Műnz – Dejiny filozofie, Slovenská republika
2007 Harvey B. Newman – Fyzika, USA
2006 Christopher M. Loftus – Neurochirurgia, USA
Vittorio Bonomini – Nefrológia, Taliansko
2003 Patrik W. Hitchon – Neurochirurgia, USA
Pavol Pafko – Chirurgia, Česká republika
Jean Claude Etienne – Interná medicína, Francúzsko
2002 Jozef Sopko – Medicína, Slovenská republika
2001 Yurij Bunkov – Fyzika, Rusko
Emin. Jozef Kardinál Tomko – Vzdelávanie a etika, Slovenská republika
2000 Michael Berger – Interná medicína, Nemecko
Hansjoachim Walther – Matematika, Nemecko
Milan Čič – Právo, Slovenská republika
Milan Pospíšil – Biológia, Česká republika
Guido Bellinghieri – Interná medicína, Taliansko
1999 Natale G. De Santo – Medicína, Taliansko
1998 David E. Gagnon – Medicína, USA
1997 Primo Nebiolo – Právo, Monako
František Kokot – Medicína, Poľsko
Horst Klinkmann – Medicína, Nemecko
1996 Theodor Hellbrugge – Pediatria, Nemecko
Mathias Sprinzl – Biochémia, Nemecko
Cezary Kosikowski – Právo, Poľsko
1995 Klaus Dieter Wolff – Právo, Nemecko
Joel D. Kopple – Medicína, USA
František Miko – Umenie, Slovensko
Oleg Trubačov – Filológia, Rusko
Viktor Knapp – Právo, Česká Republika
1994 Ján Horecký – Linguistika, Slovensko
1993 Vojtech Krička Budinský – Dejepis, Slovensko
Emanuel Vlček – Biológia, Česká republika
Shaul G. Massry – Medicína, USA

(nositelia čestného titulu Dr.h.c. sú vzhľadom na rozdielnosť uvádzaní bez titulov)


Študuj na UPJŠ