Prejsť na obsah

Nositelia čestného titulu „Doctor honoris causa“ Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1minút, 29sekúnd
2020Maciej Banach – Vnútorné choroby, Poľská republika
2019Rudolf Schuster – Politológia, Slovenská republika
2018Robert Alexy – Právo, Nemecko
2016Pavel Rychetský – Právo, Česká republika
2015Jochen Harant – Matematika, Nemecko
2013Gianni Buquicchio – Právo, Taliansko
2010Mark William Meisel – Fyzika, USA
2009Miklós Bauer – Otorinolaryngológia, Maďarská republika
2008Jean-Paul Costa – Právo, Francúzsko
Milan Sobotka – Dejiny filozofie, Česká republika
Teodor Műnz – Dejiny filozofie, Slovenská republika
2007Harvey B. Newman – Fyzika, USA
2006Christopher M. Loftus – Neurochirurgia, USA
Vittorio Bonomini – Nefrológia, Taliansko
2003Patrik W. Hitchon – Neurochirurgia, USA
Pavol Pafko – Chirurgia, Česká republika
Jean Claude Etienne – Interná medicína, Francúzsko
2002Jozef Sopko – Medicína, Slovenská republika
2001Yurij Bunkov – Fyzika, Rusko
Emin. Jozef Kardinál Tomko – Vzdelávanie a etika, Slovenská republika
2000Michael Berger – Interná medicína, Nemecko
Hansjoachim Walther – Matematika, Nemecko
Milan Čič – Právo, Slovenská republika
Milan Pospíšil – Biológia, Česká republika
Guido Bellinghieri – Interná medicína, Taliansko
1999Natale G. De Santo – Medicína, Taliansko
1998David E. Gagnon – Medicína, USA
1997Primo Nebiolo – Právo, Monako
František Kokot – Medicína, Poľsko
Horst Klinkmann – Medicína, Nemecko
1996Theodor Hellbrugge – Pediatria, Nemecko
Mathias Sprinzl – Biochémia, Nemecko
Cezary Kosikowski – Právo, Poľsko
1995Klaus Dieter Wolff – Právo, Nemecko
Joel D. Kopple – Medicína, USA
František Miko – Umenie, Slovensko
Oleg Trubačov – Filológia, Rusko
Viktor Knapp – Právo, Česká Republika
1994Ján Horecký – Linguistika, Slovensko
1993Vojtech Krička Budinský – Dejepis, Slovensko
Emanuel Vlček – Biológia, Česká republika
Shaul G. Massry – Medicína, USA

(nositelia čestného titulu Dr.h.c. sú vzhľadom na rozdielnosť uvádzaní bez titulov)


Študuj na UPJŠ