Prejsť na obsah

Zloženie komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov UPJŠ v Košiciach

0minút, 56sekúnd

V zmysle platných ustanovení zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v znení neskorších predpisov menoval rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. s účinnosťou od 11. januára 2023 komisiu na posudzovanie vedeckej kvalifikácie pracovníkov UPJŠ:

meno a priezviskofunkcia (pracovisko)funkcia v AK UPJŠfunkčné obdobie
prof. MVDr. Monika Halánová, PhD.prorektorka pre akademické kvalifikácie a doktorandské štúdium UPJŠ v Košiciachpredsedníčka1.2.2024-
10.1.2027
prof. MVDr. Ján Mojžiš, DrSc.Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciachpodpredseda11.1.2023-10.1.2027
prof. Mgr. Andrea Madarasová Gecková, PhD.Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciachčlenka11.1.2023-10.1.2027
prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc.Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciachčlenka11.1.2023-10.1.2027
prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc.Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciachčlen11.1.2023-10.1.2027
prof. JUDr. Ján Husár, CSc.Právnická fakulta UPJŠ v Košiciachčlen11.1.2023-10.1.2027
prof. PhDr. Marián Andričík, PhD.Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciachčlen11.1.2023-10.1.2027
Mgr. Zuzana VeselovskáReferát pre vedu a výskum UPJŠ v Košiciachtajomníčka11.1.2023-10.1.2027

Študuj na UPJŠ