Prejsť na obsah

Zoznam predsedov komisií pre obhajoby DDP z UPJŠ

0minút, 55sekúnd

Zoznam predsedov komisií pre obhajoby doktorských dizertačných prác z UPJŠ vo funkčnom období 2021 – 2026

Prírodné vedy – Matematické vedy
Predsedníčka komisie: prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc.

algebra a teória čísel – 010101
diskrétna matematika – 010103
počítačové a informatické vedy – 010200
Prírodné vedy – fyzikálne vedy
Predsedníčka „ad hoc“ komisie: prof. Mgr. Alžbeta Marček Chorvátová, DrSc.

biofyzika (aj pre lekárske, farmaceutické, veterinárne, poľnohospodárske, lesnícke a chemické vedy) – 010303
Lekárske vedy – Klinické lekárske vedy a zdravotné vedy
Predsedníčka „ad hoc“ komisie: prof. MUDr. Ivica Lazúrová, DrSc.

anatómia, histológia a embryológia – 030101
patologická anatómia a súdne lekárstvo – 030109
pediatria – 030211
vnútorné choroby – 030215
dermatovenerológia – 030202
neurológia – 030206
epidemiológia – 030301
hygiena – 030302
Prírodovedecké vedy – Poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo
Predseda „ad hoc“ komisie: prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.

botanika (aj pre vodohospodárske vedy) – 010601
fyziológia rastlín – 010606
všeobecná rastlinná produkcia – 040101
špeciálna rastlinná produkcia – 040102
fyziológia plodín a drevín – 040104
záhradníctvo – 040105
ochrana rastlín – 040110

Študuj na UPJŠ