Prejsť na obsah

Doktorandské štúdium, vedecká škola tímu

2minút, 35sekúnd

Vedecké osobnosti tímu vychovali dosiaľ 30 doktorandov, prevažná väčšina z nich absolvovala doktorandské štúdium v odboroch Genetika alebo Molekulárna cytológia. V súčasnosti pôsobí v tíme 8 doktorandov v dennej forme štúdia. Absolventi doktorandského štúdia nachádzajú uplatnenie vo výskumnej, vzdelávacej i podnikateľskej sfére doma a v zahraničí (University of Tennessee, USA, University of Glasgow, Clinical operations at LIFT, BioSciences Ltd., Sysmex Slovakia, Eppendorf, MŠVVaŠ SR, UVLF, Východoslovenský onkologický ústav a ďalšie).

Absolventi doktorandského štúdia:

Doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 1995
RNDr. Renáta Brutovská, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 1997
RNDr. Jana Halušková, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 1997
RNDr. Vanda Švehlíková, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2002
RNDr. Katarína Bruňáková, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2003
RNDr. Patrícia Saxová, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2003
RNDr. Mária Čekanová, PhD., školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2005
Ing. Viktor Horváth, PhD., školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2006
RNDr. Jana Koperdáková, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2006
RNDr. Martina Urbanová, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2006
RNDr. Ján Kleban, PhD., školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2007
RNDr. Ján Košuth, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2007
RNDr. Zuzana Katkovčinová, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2008
RNDr. Jaromír Mikeš, PhD, školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2008
RNDr. Hedviga Komarovská, PhD.,  školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2010
RNDr. Lucia Grada Kuliková, PhD., školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2010
RNDr. Ján Kovaľ, PhD, školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2010
RNDr. Rastislav Jendželovský, PhD, školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2010
RNDr. Peter Ferenc, PhD, školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2010
RNDr. Matúš Skyba, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2011
RNDr. Martin Kello, PhD školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2011
RNDr. Miriam Bačkorová, PhD. školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2011
RNDr. Lucia Mikešová, PhD, školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2013
RNDr. Zuzana Jendželovská, PhD., školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2014,
školiteľ konzultant doc. RNDr. Jaromír Mikeš, PhD.
RNDr. Linda Petijová, PhD., školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2015
RNDr. Daniela Zubrická, PhD. školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2015
RNDr. Anna Mišianiková, PhD. školiteľka prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc., obhajoba 2015
RNDr. Lucia Hiľovská, PhD., školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2015
RNDr. Barbora Kuchárová: školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2015
školiteľ konzultant doc. RNDr. Jaromír Mikeš, PhD.
Mgr. Katarína Gyurászová: školiteľ prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc., obhajoba 2016
školiteľ konzultant doc. RNDr. Jaromír Mikeš, PhD.
 


Študuj na UPJŠ