Prejsť na obsah

Kontaktné osoby tímu

0minút, 26sekúnd

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.
Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mánesova 23, 040 01 Košice
E-mail: eva.cellarova@upjs.sk
ORCID: http://orcid.org/0000-0003-1393-7591
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/I-4600-2014

prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc.
Ústav biologických a ekologických vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 040 01 Košice
E-mail: peter.fedorocko@upjs.sk
ORCID: http://orcid.org/0000-0002-1138-6282
ResearcherID: http://www.researcherid.com/rid/R-2433-2016


Študuj na UPJŠ