Prejsť na obsah

Výskumné zameranie

5minút, 37sekúnd

Transkriptóm a metabolóm bioaktívnych látok s protinádorovou aktivitou v rode Hypericum (garant prof. Čellárová)

Výskum v tejto problematike je zameraný na identifikáciu a validáciu kandidátnych génov biosyntézy bioaktívnych látok s protinádorovou aktivitou v rode Hypericum, časovo-priestorovú reguláciu ich biosyntézy, identifikáciu endofytických mikroorganizmov zo zástupcov rodu Hypericum a charakterizáciu ich biosyntetického potenciálu a na možnosti cieleného ovplyvnenia produkcie týchto látok biotechnologickou alternatívou.  

Výskumné zameranie: Signalóm bioaktívnych látok s protinádorovou aktivitou (garant prof. Fedoročko)

Táto časť výskumu je zameraná na objasňovanie intra- a extracelulárnej signalizácie pri fotodynamickej terapii nádorov, pretože pochopenie procesov spojených s bunkovou smrťou, angiogenézou, úlohou medzibunkových interakcií a vplyvom mikroprostredia, sebaobnovou a diferenciáciou nádorových kmeňových buniek, ako aj mechanizmov mnohopočetnej rezistencie môže, pri využití poznatkov o regulácii bunkových signálnych dráh, poskytnúť nové možnosti pre racionálnu terapiu a tiež pre vývoj nových liečiv.

Scientometria

Osobnosti tímu publikovali viac ako 200 pôvodných vedeckých prác v impaktovaných časopisoch, na ktoré evidujú takmer 4000 citácií v databázach WOS a Scopus.

Najvýznamnejšie publikácie tímu v rokoch 2015-2016

 

Spatial chemo-profiling of hypericin and related phytochemicals in Hypericum species using MALDI-HRMS imaging / Souvik Kusari … [et al.].
In: Analytical and Bioanalytical Chemistry. – ISSN 1618-2642. – Vol. 407, no. 16 (2015), s. 4779-4791.
[KUSARI, Souvik – SEZGIN, Selahaddin – NIGUTOVÁ, Katarína – ČELLÁROVÁ, Eva – SPITELLER, Michael]

 

The role of ABA in the freezing injury avoidance in two Hypericum species differing in frost tolerance and potential to synthesize hypericins / Katarína Bruňáková … [et al.].
In: Plant Cell Tissue and Organ Culture. – ISSN 0167-6857. – Vol. 122, no. 1 (2015), s. 45-56.
[BRUŇÁKOVÁ, Katarína – PETIJOVÁ, Linda – ZÁMEČNÍK, Jiří – TUREČKOVÁ, Veronika – ČELLÁROVÁ, Eva]

 

Xanthones from roots, hairy roots and cell suspension cultures of selected Hypericum species and their antifungal activity against Candida albicans / Daniela Zubrická … [et al.].
In: Plant Cell Reports. – ISSN 0721-7714. – Vol. 34, no. 11 (2015), s. 1953-1962.
[ZUBRICKÁ, Daniela – MIŠIANIKOVÁ, Anna – HENZELYOVÁ, Jana – VALLETTA, Alessio – DE ANGELIS, Giulia – DIODATA D´AURIA, Felicia – SIMONETTI, Giovanna – PASQUA, Gabriella – ČELLÁROVÁ, Eva]

 

Conservation Strategies in the Genus Hypericum via Cryogenic Treatment / Katarína Bruňáková, Eva Čellárová.
In: Frontiers in Plant Science. – ISSN 1664-462X. – Vol. 7 (2016), art.no. 558.
[BRUŇÁKOVÁ, Katarína – ČELLÁROVÁ, Eva]

 

Effect of cryoprotectant solution and of cooling rate on crystallization temperature in cryopreserved Hypericum perforatum cell suspension cultures / Anna Mišianiková … [et al.].
In: Cryoletters. – ISSN 0143-2044. – Vol. 37, no. 3 (2016), s. 173-187.
[MIŠIANIKOVÁ, Anna – ZUBRICKÁ, Daniela – PETIJOVÁ, Linda – BRUŇÁKOVÁ, Katarína – ČELLÁROVÁ, Eva]

 

Interspecific variation in localization of hypericins and phloroglucinols in the genus Hypericum as revealed by desorption electrospray ionization mass spectrometry imaging / Andrea Kucharíková … [et al.].
In: Physiologia Plantarum. – ISSN 0031-9317. – Vol. 157, no. 1 (2016), s. 2-12.
[KUCHARÍKOVÁ, Andrea – KIMÁKOVÁ, Katarína – JANFLET, Christian – ČELLÁROVÁ, Eva]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Occurrence and distribution of phytochemicals in the leaves of 17 in vitro cultured Hypericum spp. adapted to outdoor conditions / Andrea Kucharíková … [et al.]. In: Frontiers in Plant Science. – ISSN 1664-462X. – Vol. 7 (2016), art.no. 1616.
[KUCHARÍKOVÁ, Andrea – KUSARI, Souvik – SEZGIN, Selahaddin – SPITELLER, Michael – ČELLÁROVÁ, Eva]

Differentially Expressed Genes in Hypericin-Containing Hypericum perforatum Leaf Tissues as Revealed by De Novo Assembly of RNA-Seq /Miroslav Soták … [et al.]. In Plant Molecular Biology Reporter. – ISSN: 0735-9640 – Vol. 34 (2016), number 5, s. 1027-1041
[SOTÁK, Miroslav – CZERANKOVÁ, Odeta – KLEIN, Daniel – NIGUTOVÁ, Katarína –  ALTSCHMIED, Lothar, LI, Ling – JOSE, Adarsh – WURTELE, Eva Syrkin – ČELLÁROVÁ, Eva]

Comparative transcriptome reconstruction of four Hypericum species focused on hypericin biosynthesis / Miroslav Soták … [et al.]. In: Frontiers in Plant Science. – ISSN 1664-462X. – Vol. 7 (2016), art.no. 1039
[SOTÁK, Miroslav – CZERANKOVÁ, Odeta – KLEIN, Daniel – JURČACKOVÁ, Zuzana –  LI, Ling – ČELLÁROVÁ, Eva]

Shoot tip meristem cryopreservation of Hypericum Species / Katarína Bruňáková, Eva Čellárová. In: Protocols for In Vitro Cultures and Secondary Metabolite Analysis of Aromatic and Medicinal Plants. – Nev York : Springer Science+Business Media, 2016. – ISBN 9781493933303. – S. 31-46

DNA-protective activities of hyperforin and aristoforin / A. Ševčovičová … [et al.].
In: Toxicology in Vitro. – ISSN 0887-2333. – Vol. 29, no. 3 (2015), s. 631-637.
[ŠEVČOVIČOVÁ, Andrea – ŠEMELÁKOVÁ, Martina – PLŠÍKOVÁ, Jana – LODERER, Dušan – IMREOVÁ, Petronela – GÁLOVÁ, Eliška – KOŽURKOVÁ, Mária – MIADOKOVÁ, Eva – FEDOROČKO, Peter]

Downregulation of BCRP and anti-apoptotic proteins by proadifen (SKF-525A) is responsible for enhanced mitoxantrone accumulation and toxicity in mitoxantrone-resistant human promyelocytic leukemia cells / Lucia Hiľovská … [et al.].
In: International Journal of Oncology. – ISSN 1019-6439. – Vol. 47, no. 4 (2015), s. 1572-1584.[HIĽOVSKÁ, Lucia – JENDŽELOVSKÝ, Rastislav – JENDŽELOVSKÁ, Zuzana – KOVAĽ, Ján – FEDOROČKO, Peter]

Potentiation of hypericin-mediated photodynamic therapy cytotoxicity by MK-886: Focus on ABC transporters, GDF-15 and redox status / Barbora Kuchárová … [et al.].
In: Photodiagnosis and Photodynamic Therapy. – ISSN 1572-1000. – Vol. 12, no. 3 (2015), s. 490-503.[KUCHÁROVÁ, Barbora – MIKEŠ, Jaromír – JENDŽELOVSKÝ, Rastislav – VARGOVÁ, Jana – MIKEŠOVÁ, Lucia – JENDŽELOVSKÁ, Zuzana – KOVAĽ, Ján – FEDOROČKO, Peter]

Drug membrane transporters and CYP3A4 are affected by hypericin, hyperforin or aristoforin in colon adenocarcinoma cells / M. Šemeláková, R. Jendželovský, P. Fedoročko.
In: Biomedicine & Pharmacotherapy. – ISSN 0753-3322. – Vol. 81 (2016), s. 38-47.
[ŠEMELÁKOVÁ, Martina – JENDŽELOVSKÝ, Rastislav – FEDOROČKO, Peter]

Hypericin in the light and in the dark: two sides of the same coin / Zuzana Jendželovská … [et al.].
In: Frontiers in Plant Science. – ISSN 1664-462X. – Vol. 7 (2016), art.no. 560.
[JENDŽELOVSKÁ, Zuzana – JENDŽELOVSKÝ, Rastislav – KUCHÁROVÁ, Barbora – FEDOROČKO, Peter]

Proadifen sensitizes resistant ovarian adenocarcinoma cells to cisplatin / Rastislav Jendželovský … [et al.].
In: Toxicology Letters. – ISSN 0378-4274. – Vol. 243 (2016), s. 56-66.
[JENDŽELOVSKÝ, Rastislav – JENDŽELOVSKÁ, Zuzana – HIĽOVSKÁ, Lucia – KOVAĽ, Ján – MIKEŠ, Jaromír – FEDOROČKO, Peter]

YM155, a small molecule inhibitor of survivin expression, sensitizes cancer cells to hypericin-mediated photodynamic therapy / Katarína Gyuraszova … [et al.].
In: Photochemical & Photobiological Sciences. – ISSN 1474-905X. – Vol. 15, no. 6 (2016), s. 812-821.[GYURÁSZOVÁ, Katarína – MIKEŠ, Jaromír – HALABURKOVÁ, Andrea – JENDŽELOVSKÝ, Rastislav – FEDOROČKO, Peter]

 

Študuj na UPJŠ