Prejsť na obsah

Vedecké projekty

1minút, 10sekúnd

Vedecké projekty riešené členmi tímu KOSDIM

 • 1993 – 1995 Mnohosteny, grafy a iné kombinatorické štruktúry, GAV 1/552/93A (zodpovedný riešiteľ S. Jendroľ)
 • 1996 Mnohosteny, grafy a iné kombinatorické štruktúry, (S. Jendroľ)
 • 1997 – 1999 Mnohosteny, grafy a iné kombinatorické štruktúry, VEGA  1/4377/97 (S. Jendroľ)
 • 2000 – 2002 Mnohosteny, grafy a ich vlastnosti, VEGA 1/7467/20 (S. Jendroľ)
 • 2003 – 2005 Štruktúra, zafarbenia a ohodnotenia grafov, VEGA 1/0424/03 (S. Jendroľ)
 • 2002 – 2003 Cycles and Colourings, Nem/Slov/PPP-DAAD/02/2 (S. Jendroľ)
 • 2005 – 2007 Metódy diskrétnej matematiky a ich aplikácie, APVT-20-004104 (S. Jendroľ)
 • 2006 – 2007 Local structures in polyhedral graphs, Nem/Slov/PPP-DAAD/15/2005 (S. Jendroľ)
 • 2006 – 2007 Unavoidable configurations in embedded graphs, APVV-SK-SI-008-06 (S. Jendroľ)
 • 2006 – 2008 Štruktúra, vnorenia, zafarbenia a ohodnotenia grafov, VEGA 1/3004/006 (S. Jendroľ)
 • 2008 – 2010 Vnorenia, zafarbenia a ohodnotenia grafov, APVV-0007-07 (S. Jendroľ)
 • 2008 – 2010 Štruktúry planárnych grafov (T. Madaras)
 • 2009 – 2010 Grafy v bezdrôtových senzorových sieťach APVV SK-SI-0010-08 (G. Semanišin)
 • 2010 – 2011 Zafarbenia, vnorenia a štruktúra grafov, VEGA 1/0428/10 (S. Jendroľ)
 • 2011 – 2012 Teória chemických grafov, APVV SK-SI-0005-10 (T. Madaras)
 • 2011 – 2014 Polyedrálna, štrukturálna a chromatická teória grafov, APVV-0023-10 (S. Jendroľ)
 • 2011 – 2012 Moderné grafové invarianty a aplikácie, APVV SK-SI-0014-10 (G. Semanišin)
 • 2012 – 2015 Farebnosť a štruktúra grafov, VEGA 1/0652/12 (M. Horňák)
 • 2013 – 2015 Chromatické a štrukturálne vlastnosti grafov, APVV-SK-FR-2013-0028 (R. Soták)
 • 2016 – 2020 Štrukturálne a chromatické charakteristiky grafov, APVV-15-0116 (R. Soták)
 • 2016 – 2019 Problémy grafových zafarbení, VEGA 1/0368/16 (M. Horňák)
 • 2017 – 2018 Problémy štrukturálnej teórie grafov, DAAD (R. Soták)

Študuj na UPJŠ