Prejsť na obsah

Medzinárodná spolupráca

3minút, 23sekúnd

Plenárne prednášky a pozvania

Členovia výskumného tímu obdržali vďaka svojej medzinárodnej reputácii celý rad pozvánok  na plenárne prednášky na konferenciách, napr. Szczyrk, Poľsko 2015; Patras, Grécko 2014; Bern, Švajčiarsko 2014; Lublin, Poľsko 2014; Olomouc, ČR 2014; Sofia, Bulharsko 2013; Viedeň, Rakúsko 2011); pozvané prednášky na univerzitách, e.g., Max-Planck-Institute, Lipsko, Nemecko 2010; Nijmegen University, Holandsko 2012; Michele Montaigne University, Bordeaux, Francúzsko 2012; Palma de Mallorca University, Španielsko 2012; Utrecht University, Holandsko 2011; Amsterdam University, Holandsko 2009; Diderot University, Paríž, Francúzsko 2013 (Panocová); Edinburgh University, Edinburg (Gregová); hosťujúci profesor na univerzite v Regensburgu, Nemecko, 2007 (Stekauer); pozvanie na výskumný pobyt na James Cook University, Cairns, Austrália (Körtvélyessy a Stekauer).
– 2017 Univerzita vo Vilnjuse, Litva (Panocová)
– 2018 Univerzita v Granade, výskumný pobyt (Körtvélyessy a Stekauer)
– 2018 Goldsmith University of London, pozvaná prednáška (Körtvélyessy)
– 2019 Stony Brook University, USA, pozvaná prednáška (Körtvélyessy a Stekauer)
– 2019. Karlova Univerzita, Praha, plenárna prednáška (Körtvélyessy)
– 2019, UPJŠ Košice, plenárna prednáška (Gregová)
– 2019 Université de Strasbourg, Francúzsko (Panocová)

Edičná činnosť:

Editovanie významných súborných monografií mapujúcich stav poznania vo svete vo vybraných oblastiach: Handbook of Word-formation (2005, Dordrecht: Springer), The Oxford Handbook of Compounding (2009, Oxford: Oxford University Press), The Oxford Handbook of Derivational Morphology (2014, Oxford: Oxford University Press). Editori týchto rozsiahlych zväzkov sú R. Lieber, University of New Hampshire, USA a P.  Stekauer; Handbook of Evaluative Morphology (2015, Edinburgh University Press, editori: N. Grandi, University of Bologna, Taliansko a  and L. Körtvélyessy), Semantics of Complex Words (2015, Dordrecht: Springer, editori: L. Bauer, Victoria University of Wellington, Nový Zéland, L. Körtvélyessy a P. Stekauer), Word formation and Transparency in Medical English (2015, Cambridge Scholars Publishing, editori: P.  ten Hacken, Innsbruck University a R. Panocová).
– Pius ten Hacken & Renáta Panocová (eds.) 2020. The Interaction of Borrowing and Word Formation, Edinburgh: Edinburgh University Press.
– Körtvélyessy, L., Štekauer, P. (eds.) 2020. Complex words: advances in morphology. Cambridge: Cambridge University Press.  
– Körtvélyessy, L., Štekauer, P., Valera, S. (eds.) 2016. Word-formation Across Languages.  Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
– Körtvélyessy, L., Bagasheva, A., Štekauer, P. 2020. Derivational networks across languages. Berlin: Mouton de Gruyter.

Časopis

P. Stekauer,  L.  Körtvélyessy and R. Gregová sú šéfredaktormi medzinárodného onlinového časopisu SKASE Journal of Theoretical Linguistics (publikovaného od roku 2004, zaradeného do databázy Erih Plus, v súčasnosti vyhodnocovaný v databáze Scopus).

Účasť na medzinárodných projektoch

– od 2021 spolupráca s Univerzitou v Granade, Španielsko na projekte PID2020-119851GB-I00 financovanom španielskym ministerstvom pre vedu a inovácie
– 2018 – 2019 Spolupráca s University of Viena na projekte Affix Order/ (De)composing the Slavic Word (Gregová)

Organizácia konferencií

Všetci členovia výskumného teamu: Organizácia konferencií Word-Formation Theories /Typology and Universals in Word-formation (2005, 2009, 2012, 2015, 2018). Tieto konferencie patria v oblasti slovotvorby medzi najprestížnejšie konferencie vo svete, čo sa pravidelne odráža v zozname účastníkov, ktorými sú najvýznamnejší svetoví morfológovia.

Členovia tímu organizujú aj workshopy na významných svetových konferenciách a vďaka svojim medzinárodným výsledkom nemajú problém pritiahnuť na tieto workshopy významné osobnosti. Körtvélyessy a Stekauer organizovali workshopy v rámci konferencií Societas Linguistics Europea (Neapol, Taliansko, 2016; Logrono, Španielsko, 2011; Lisabon, Portugalsko, 2009; Lipsko, Nemecko, 2019).  Stekauer spoluorganizoval workshopy v rámci konferencií Európskej spoločnosti pre štúdium angličtiny (ESSE) v Londýne 2006 (spolu s Ch. Gagne, University of Alberta, Kanada) a v Strasbourgu 2002 (s H. Baayen, t.č. University of Tubingen, Nemecko). R. Panocová spoluorganizovala workshop v rámci ESSE konferencie v Košiciach v roku  2014 (spolu s  P. ten Hackenom, Innsbruck University, Rakúsko). Gregová, organizácia workshopov v rámci ESSE konferencií (2018 Brno, 2016 Galway, 2021 Lyon). Panocová spoluorganizácia workshopu v rámci SLE konferencie v Zürichu, Švajčiarsko v roku  2017 (spolu s  P. ten Hackenom, Innsbruck University, Rakúsko)


Študuj na UPJŠ