Prejsť na obsah

Zloženie tímu

0minút, 28sekúnd
dr.h.c., prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafrárika v Košiciach
Park Angelinum 9, 041 54 Košice
IP Tel.: (+421 55) 234 2219, (+421 55) 234 2220
Mob: + 421905 563 725
E-mail: alexander.feher@upjs.sk
Prof. Ing. Martin Orendáč, CSc.
Ústav fyzikálnych vied
Prírodovedecká fakulta
Univerzita Pavla Jozefa Šafrárika v Košiciach
Park Angelinum 9, 041 54 Košice
IP Tel.: (+421 55) 234 2548
E-mail: martin.orendac@upjs.sk
Doc. RNDr. Alžbeta Orendáčová, DrSc.
Doc. RNDr. Erik Čižmár, PhD.
Mgr. Vladimír Komanický, PhD.
Mgr. Tomáš Samuely, PhD.
RNDr. Róbert Tarasenko, PhD.

Študuj na UPJŠ