Prejsť na obsah

Prieskum spokojnosti študentov UPJŠ – hodnotenie výučbového procesu

0minút, 47sekúnd

Ročný Prieskum spokojnosti študentov UPJŠ s výučbovým procesom, sa realizuje na univerzite/fakultách vždy po ukončení akademického roka (1x ročne) a umožňuje študentom hodnotiť a vyjadriť svoje názory a postrehy týkajúce sa nielen výučby, ale aj celkových podmienok štúdia napr.:

  • organizácie výučbového procesu,
  • informovanosti o dianí na fakulte,
  • podmienok vzdelávania,
  • pracovného prostredia,
  • edukačného prostredia a podpory vzdelávania,
  • podpory mimoškolských aktivít na univerzite.

Študenti môžu doplniť hodnotenie o vlastné postrehy a námety. Dotazník je prístupný v AiSe, ale študenti môžu využiť aj printovú verziu, ktorú po vyplnení vhodia do pripravených schránok umiestnených vo vstupných priestoroch všetkých budov univerzity po dobu 2 týždňov v čase zápisov do vyššieho ročníka.

Dotazník – pdf.


Študuj na UPJŠ