UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach začala nový akademický rok s oslavami 60. výročia svojho vzniku

Posledná aktualizácia: 30.09.2019