UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Markus Thiersch prednášal doktorandom o písaní vedeckých článkov

    V týždni od 7. do 11. októbra 2019 sa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach uskutočnili semináre pre študentov dennej formy PhD. štúdia pod vedením renomovaného prednášateľa dr. Markusa Thierscha, vedeckého pracovníka Univerzity v Zürichu nazvané „Scientific writting“...

    Ich náplňou bolo písanie vedeckých prác po obsahovej aj grafickej stránke, vrátane spracovania štatistických dát pomocou prehľadných tabuliek a grafov, pričom absolvovanie kurzu doktorandom zásadným spôsobom pomôže nielen pri písaní záverečnej práce, ale  aj koncipovaní vedeckého článku do impaktovaného časopisu.

    "Veľmi oceňujem to, že fakulta pozvala experta zo zahraničia, ktorý sa aktívne venuje písaniu vedeckých článkov, aby doktorandom prednášal o tom, ako má vyzerať kvalitný vedecký článok a poskytol im cenné rady pre jeho napísanie. Mňa tieto semináre zastihli v 4. roku štúdia a napriek tomu, že už mám isté skúsenosti s publikačnou činnosťou, vnímam ich ako veľmi prínosné, keďže sme preberali rôzne praktické témy, ako je štruktúra vedeckého článku, najčastejšie chyby pri písaní, používanie vhodnej terminológie, spracovanie tabuliek a grafov, správne napísanie legendy, používanie citácií, či samotný výber časopisu na uverejnenie práce. Veľmi osožné by boli takéto semináre aj pre študentov nižších ročníkov PhD. štúdia,"  hovorí doktorandka z Ústavu epidemiológie UPJŠ LF Mgr. Katarína Petríková.
 


Posledná aktualizácia: 14.10.2019