Prejsť na obsah

Klinika pneumológie a ftizeológie

0minút, 42sekúnd
Rastislavova 43, 041 90 Košice English version
 

Hlavným výskumným zameraním kliniky je:

  1. sledovanie vplyvu chronickej intermitentnej a chronickej trvalej hypoxie na kardiovaskulárne a metabolické parametre pri ochoreniach respiračného systému. Predmetom výskumného záujmu sú predovšetkým systémové komplikácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc a spánkového apnoe.
  2. sledovanie vplyvu neinvazívnej ventilácie (NIV) na hemodynamické a metabolické parametre, a to ako pri jej akútnom použití tak i pri jej dlhodobom používaní v domácich podmienkach.

Uvedené výskumné zámery boli/sú podporované grantmi VEGA, APVV a VVGS. Špičková infraštruktúra bola zakúpená z prostriedkov projektov ŠF EÚ v rámci projektov CEVA I, CEVA II, Medipark, ako i z prostriedkov projektov APVV a MZ SR.


Študuj na UPJŠ