Prejsť na obsah

Doktorské štúdium VL

0minút, 44sekúnd

Všeobecné lekárstvo

Lekárska chémia – povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Osnova predmetu, Vzorový test, Hodnotenie

Bioorganická chémia – výberový (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Osnova predmetu, Hodnotenie

Lekárska biochémia 1 – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Osnova predmetu, Hodnotenie

Lekárska biochémia 2 – povinný (2. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Osnova predmetu, Vzorový test, Otázky na ústnu skúšku, Hodnotenie

Klinická biochémia – povinný (5. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra, Osnova predmetu, Vzorový test, Hodnotenie

Laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej praxi – výberový (4. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Osnova predmetu


Študuj na UPJŠ