UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Lekárska fakulta

українська
AIS2

Bakalárske štúdium

Fyzioterapia

Informatika - povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
LMS UPJŠ
POZOR: Zmeny vo výučbe počas zimného semestra 2020/2021!

Ošetrovateľstvo

Informatika - povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
♦ LMS UPJŠ
POZOR: Zmeny vo výučbe počas zimného semestra 2020/2021!

Verejné zdravotníctvo

Informatika - povinný (1. rok štúdia)
Učebný plán, Podmienky absolvovania, Odporúčaná literatúra
Podporné študijné materiály:
♦ LMS UPJŠ
POZOR: Zmeny vo výučbe počas zimného semestra 2020/2021!

Posledná aktualizácia: 29.09.2020