Prejsť na obsah

Aktuálne riešený projekt VEGA 1/0372/20

2minút, 15sekúnd

Názov projektu: Využitie ekosociálnych a behaviorálnych intervencií v prevencii záťaže opatrovateľov osôb s Alzheimerovou chorobou

Donor: Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (VEGA)

Doba riešenia: 01.2020 – 12.2022

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Katreniaková Zuzana, PhD. (zuzana.katreniakova@upjs.sk)

Riešiteľský tím: Mgr. Iveta Nagyová PhD.; MUDr. Dagmar Breznoščáková, PhD.; MUDr. Miriam Polanová, PhD.; Mgr. Marta Nemčíková; Mgr. Vladimíra Timková, PhD.; Mgr. Július Evelley; MVDr. Marcela Linková, PhD.; Mgr. Laura Kundrátová

Anotácia: Demencia je najväčšou globálnou výzvou pre sociálne a zdravotnícke systémy v 21. storočí. Odhaduje sa, že v roku 2040 na Slovensku počet osôb s demenciou vzrastie na 180.000. Alzheimerova choroba je najčastejšie sa vyskytujúcou formou demencie. Na dôkazoch založené poznatky poukazujú na jej zatiaľ neúspešnú farmakologickú liečbu a na význam sekundárnej prevencie. Rozpoznaných je 25 protektívnych a rizikových faktorov, pričom potenciálne modifikovateľné faktory predstavujú 35% všetkých rizikových faktorov. Cieľom výskumného projektu je overenie efektívnosti ekosociálnych a behaviorálnych intervencií v prevencii záťaže opatrovateľov osôb s Alzheimerovou chorobou a formulovanie na dôkazoch založených odporúčaní pre prax a verejnú sociálno-zdravotnú politiku. Séria intervencií pre odborných pracovníkov a neformálnych opatrovateľov bude vypracovaná na základe analýzy vzťahov medzi demografickými, psychosociálnymi a behaviorálnymi faktormi demencie a ich vplyvu na funkčný stav a kvalitu života osôb s demenciou.

Výskum: Schválený Etickou komisiou Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach dňa 16.2.2021 pod číslom 1N/2021.

Riešiteľský tím tiež ponúka možnosť zapojiť sa do ONLINE VÝSKUMU zameraného na záťaž a kvalitu života:

Realizačné výstupy:

 • Podporné skupiny pre neformálnych opatrovateľov osôb s demenciou
  Témy podporných skupín
  Pozvánka na podpornú skupinu
 • Deň otvorených dverí
  Pozvánka na Deň otvorených dverí
 • Workshopy pre odborných pracovníkov v sociálno-zdravotných službách zamerané na komunikáciu a aktivizáciu osôb s demenciou.
 • Online poradenský portál pre podporu osôb s demenciou a ich opatrovateľov prezentujúci možnosti prevencie a liečby demencií rôznej etiológie.
 • Na dôkazoch založené odporúčania pre prax a politiku v oblasti sociálno-zdravotnej starostlivosti o osoby s demenciou pri Alzheimerovej chorobe.


Študuj na UPJŠ