Prejsť na obsah

Pozvánka na informačný seminár k projektom VVGS UPJŠ

20. júna 2023
Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2
13:30

Dňa 20. 06. 2023 od 13.30 hod. sa vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ (budova Rektorátu, 1. poschodie, miestnosť č. 116) na Šrobárovej ulici č. 2 v Košiciach uskutoční informačný seminár k aktuálnym výzvam VVGS UPJŠ (VUaVP35, PCOV a PPZVV).

Seminár je určený všetkým tvorivým pracovníkom a doktorandom UPJŠ.

Záujemcom odporúčame, aby si vopred preštudovali vyhlásenú výzvu na podávanie projektov VVGS UPJŠ na roky 2024 – 2025
zverejnenú na stránke ako aj dokument a pripravili si otázky.

Cieľom seminára je zodpovedanie otázok a nezrovnalostí pri podávaní žiadostí o projektovú podporu a objasniť základné ciele jednotlivých grantových schém.

Účastníci informačného seminára sa nemusia vopred registrovať.


Študuj na UPJŠ